GIS: raport ws. środków zastępczych | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

GIS: raport ws. środków zastępczych

GIS: raport ws. środków zastępczych

Tagi: 

„Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych - Razem przeciw dopalaczom” przedstawia problem zwalczania "dopalaczy” w aspekcie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 2013 - 2014.

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 651 kontroli czego wynikiem było wydanie 352 decyzji dotyczących czasowego wycofania produktów z  obrotu (art. 27c ust. 1 ustawy o  PIS). Podczas działań zabezpieczono łącznie 52  714 sztuk podejrzanych produktów pobierając jednocześnie 1630 próbek do badań laboratoryjnych.

W ramach prowadzonych postępowań nałożono łącznie 14 007 100 zł kar finansowych na podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu środki zastępcze, znaczna część kar została skierowana do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy skarbowe.

W  2014 roku organy inspekcji sanitarnej złożyły łącznie 79 zawiadomień, do organów ścigania, o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z handlem i produkcją „dopalaczy”.W 2014 r.  w stosunku do roku 2013 widać wzrost skuteczności podejmowanych działań. Pomimo mniejszej liczby kontroli, zabezpieczono prawie dwa razy większą ilość produktów oraz wydano więcej decyzji dotyczących wstrzymania produkcji oraz obrotu środkami zastępczymi.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

źródło: GIS

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.