„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaprasza na konferencję...

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaprasza na konferencję...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE). Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE.

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej – wyjątki szpitalne otwierają drogę do leczenia wielu chorób lub urazów. Badania rozwojowe i wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej są obecnie najprężniej rozwijającym się działem medycyny gwarantującym dostęp pacjentom do najwyższych standardów terapii i leczenia. Są to innowacyjne i nowatorskie produkty lecznicze z ogromnym potencjałem, gwarantujące w przyszłości prowadzenie ukierunkowanych terapii w medycynie spersonalizowanej dającej pacjentom możliwość prowadzenia u nich indywidualnego toku leczenia. Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia. Dodatkowo polski sektor farmaceutyczny ma olbrzymi potencjał badawczo-rozwojowy oraz jest najbardziej aktywnym sektorem gospodarki pod kątem innowacyjności.

- W trosce o jakość przygotowywanych przez Państwa jednostki produktów, chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję poświęconą aspektom prawnym wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE). Jakość tych produktów odgrywa bowiem główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności terapii zaawansowanej realizowanej przez polskie jednostki służby zdrowia - zaprasza Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi przedstawicieli jednostek służby zdrowia i innych podmiotów, które prowadzą bądź planują prowadzić działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE), na przepisy prawa, które nakładają na takie jednostki obowiązek posiadania zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności.

- Ponadto chcielibyśmy zapoznać Państwa z wymaganiami, jakie powinny zostać spełnione w procesie wytwarzania produktów terapii zaawansowanej - informuje GIF. - Zapraszamy do rejestracji przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie: https://www.gif.gov.pl/pl/form/dodaj11,Konferencja-informacyjna.html.Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz pierwszeństwo w uczestnictwie przedstawicieli jednostek służby zdrowia, potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przekazane wiadomością mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja „Wymagania prawne dla wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych (ATMP-HE)”
13 listopada 2018 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne „Golden Floor”, Chłodna 51

Formularz rejestracyjny - https://www.gif.gov.pl/pl/form/dodaj11,Konferencja-informacyjna.html

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...