Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

GOIA: ubezpieczenie OC dla farmaceutów z uregulowanymi składkami

GOIA: ubezpieczenie OC dla farmaceutów z uregulowanymi składkami

Ubezpieczeniem objęci zostaną od czerwca 2015 r. farmaceuci należący do Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, którzy mają uregulowane składki za rok 2014 i lata poprzednie - podkreśla Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Paweł Chrzan.

Ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ochroną ubezpieczeniową będą objęte szkody spowodowane przez wydanie innego leku, lub w innej dawce, oraz złym wykonaniem leku recepturowego.

Jako powód takiej decyzji Paweł Chrzan podaje coraz częstsze przypadki występowania przez pacjentów z roszczeniami w stosunku do farmaceutów, spowodowane - zdaniem skarżących - złą poradą lub błędnym wydaniem leku. Ochroną ubezpieczeniową będą objęte szkody spowodowane przez wydanie innego leku lub w innej dawce oraz złym wykonaniem leku recepturowego.Podpisana umowa OC nie wiąże się dla aptekarzy z dodatkowymi kosztami i jest pokrywana ze składki opłacanej do Izby.

źródło: GOIA

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...