„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął w 2017 roku zezwolenia pięciu aptekom, a przyczyną było przekroczenie limitu aptek określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Grupa kapitałowa, do której należały apteki, posiadała w sumie 22 placówki na terenie województwa.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego. (fot. Shutterstock)

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego oraz wskazał, że na dzień wszczęcia postępowania na jego terenie funkcjonuje 965 aptek. Urząd uznał więc, że suma aptek prowadzonych przez przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową przekracza określony w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, limit aptek, które może prowadzić na terenie województwa łódzkiego grupa kapitałowa.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać iż wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. Właściciele apteki, w żadnym z pism przesyłanym do WIF w trakcie postępowania, nie zaprzeczali, że należą do grupy kapitałowej i przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 prawa farmaceutycznego nie na zastosowania w ich przypadku. Ich starania skupiały się na kwestionowaniu możliwości weryfikacji progu 1% po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF jednak nie zgodził się z tą opinią.

- Organ nie podziela stanowiska strony, że badanie limitu prowadzonych aptek przez przedsiębiorcą ma miejsce wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, a późniejsze badanie tego limitu przez organ jest według niej niedopuszczalne - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Przekroczenie limitu określonego w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w wyniki określonych zmian podmioty prowadzącego apteki nie może być zdaniem Strony podstawą zezwolenia. Takie stanowisko Strony nie zasługuje na aprobatę - pisze WIF.Inspektor zaznacza, że intencją ustawodawcy było stworzenie przepisów antykoncentracyjnych, które ograniczałyby prowadzenie przez przedsiębiorców wyszczególnionych w art. 99 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutycznego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Brak możliwości wspomnianych przepisów powodowałby, że przedsiębiorcy tworzyliby sieci aptek wbrew temu przepisowi.

- Założyć można, że przedsiębiorcy uzyskiwaliby zezwolenia na prowadzenie aptek, a następnie w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. zbywania udziałów, łączenia się spółek), nawet wkrótce po wydaniu zezwolenia, zwiększaliby liczbę prowadzonych aptek prowadząc tym samym do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych - czytamy w uzasadnieniu.

Treść decyzji:

Źródło: Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...