Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom... | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął w 2017 roku zezwolenia pięciu aptekom, a przyczyną było przekroczenie limitu aptek określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Grupa kapitałowa, do której należały apteki, posiadała w sumie 22 placówki na terenie województwa.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego. (fot. Shutterstock)

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego oraz wskazał, że na dzień wszczęcia postępowania na jego terenie funkcjonuje 965 aptek. Urząd uznał więc, że suma aptek prowadzonych przez przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową przekracza określony w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, limit aptek, które może prowadzić na terenie województwa łódzkiego grupa kapitałowa.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać iż wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. Właściciele apteki, w żadnym z pism przesyłanym do WIF w trakcie postępowania, nie zaprzeczali, że należą do grupy kapitałowej i przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 prawa farmaceutycznego nie na zastosowania w ich przypadku. Ich starania skupiały się na kwestionowaniu możliwości weryfikacji progu 1% po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF jednak nie zgodził się z tą opinią.

- Organ nie podziela stanowiska strony, że badanie limitu prowadzonych aptek przez przedsiębiorcą ma miejsce wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, a późniejsze badanie tego limitu przez organ jest według niej niedopuszczalne - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Przekroczenie limitu określonego w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w wyniki określonych zmian podmioty prowadzącego apteki nie może być zdaniem Strony podstawą zezwolenia. Takie stanowisko Strony nie zasługuje na aprobatę - pisze WIF.Inspektor zaznacza, że intencją ustawodawcy było stworzenie przepisów antykoncentracyjnych, które ograniczałyby prowadzenie przez przedsiębiorców wyszczególnionych w art. 99 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutycznego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Brak możliwości wspomnianych przepisów powodowałby, że przedsiębiorcy tworzyliby sieci aptek wbrew temu przepisowi.

- Założyć można, że przedsiębiorcy uzyskiwaliby zezwolenia na prowadzenie aptek, a następnie w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. zbywania udziałów, łączenia się spółek), nawet wkrótce po wydaniu zezwolenia, zwiększaliby liczbę prowadzonych aptek prowadząc tym samym do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych - czytamy w uzasadnieniu.

Treść decyzji:

Źródło: Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.