Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął w 2017 roku zezwolenia pięciu aptekom, a przyczyną było przekroczenie limitu aptek określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Grupa kapitałowa, do której należały apteki, posiadała w sumie 22 placówki na terenie województwa.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego. (fot. Shutterstock)

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego oraz wskazał, że na dzień wszczęcia postępowania na jego terenie funkcjonuje 965 aptek. Urząd uznał więc, że suma aptek prowadzonych przez przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową przekracza określony w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, limit aptek, które może prowadzić na terenie województwa łódzkiego grupa kapitałowa.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać iż wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. Właściciele apteki, w żadnym z pism przesyłanym do WIF w trakcie postępowania, nie zaprzeczali, że należą do grupy kapitałowej i przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 prawa farmaceutycznego nie na zastosowania w ich przypadku. Ich starania skupiały się na kwestionowaniu możliwości weryfikacji progu 1% po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF jednak nie zgodził się z tą opinią.

- Organ nie podziela stanowiska strony, że badanie limitu prowadzonych aptek przez przedsiębiorcą ma miejsce wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, a późniejsze badanie tego limitu przez organ jest według niej niedopuszczalne - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Przekroczenie limitu określonego w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w wyniki określonych zmian podmioty prowadzącego apteki nie może być zdaniem Strony podstawą zezwolenia. Takie stanowisko Strony nie zasługuje na aprobatę - pisze WIF.Inspektor zaznacza, że intencją ustawodawcy było stworzenie przepisów antykoncentracyjnych, które ograniczałyby prowadzenie przez przedsiębiorców wyszczególnionych w art. 99 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutycznego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Brak możliwości wspomnianych przepisów powodowałby, że przedsiębiorcy tworzyliby sieci aptek wbrew temu przepisowi.

- Założyć można, że przedsiębiorcy uzyskiwaliby zezwolenia na prowadzenie aptek, a następnie w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. zbywania udziałów, łączenia się spółek), nawet wkrótce po wydaniu zezwolenia, zwiększaliby liczbę prowadzonych aptek prowadząc tym samym do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych - czytamy w uzasadnieniu.

Treść decyzji:

Źródło: Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...