Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Grupa kapitałowa przekroczyła próg 1%. WIF cofnął zezwolenia pięciu aptekom...

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął w 2017 roku zezwolenia pięciu aptekom, a przyczyną było przekroczenie limitu aptek określonego w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Grupa kapitałowa, do której należały apteki, posiadała w sumie 22 placówki na terenie województwa.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego. (fot. Shutterstock)

Postępowania w tej sprawie zostały wszczęte jeszcze w 2016 roku, jednak ostateczne decyzje zapadły w kwietniu 2017. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny posiadł wiedzę, że kilku przedsiębiorców stanowi jedną grupę kapitałową, która prowadzi na terenie województwa łódzkiego 22 apteki ogólnodostępne. Ustaleń tych dokonano na podstawie włączonych do prowadzonego postępowania pełnych odpisów Krajowego Rejestru Sądowego spółek.

WIF wyszczególnił przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową i prowadzone przez nich apteki ogólnodostępne na terenie województwa łódzkiego oraz wskazał, że na dzień wszczęcia postępowania na jego terenie funkcjonuje 965 aptek. Urząd uznał więc, że suma aptek prowadzonych przez przedsiębiorców stanowiących grupę kapitałową przekracza określony w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, limit aptek, które może prowadzić na terenie województwa łódzkiego grupa kapitałowa.

W uzasadnieniu decyzji można przeczytać iż wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także dla prowadzenia apteki. Właściciele apteki, w żadnym z pism przesyłanym do WIF w trakcie postępowania, nie zaprzeczali, że należą do grupy kapitałowej i przepis art. 99 ust. 3 pkt 3 prawa farmaceutycznego nie na zastosowania w ich przypadku. Ich starania skupiały się na kwestionowaniu możliwości weryfikacji progu 1% po wydaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF jednak nie zgodził się z tą opinią.

- Organ nie podziela stanowiska strony, że badanie limitu prowadzonych aptek przez przedsiębiorcą ma miejsce wyłącznie na etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, a późniejsze badanie tego limitu przez organ jest według niej niedopuszczalne - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Przekroczenie limitu określonego w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne w wyniki określonych zmian podmioty prowadzącego apteki nie może być zdaniem Strony podstawą zezwolenia. Takie stanowisko Strony nie zasługuje na aprobatę - pisze WIF.Inspektor zaznacza, że intencją ustawodawcy było stworzenie przepisów antykoncentracyjnych, które ograniczałyby prowadzenie przez przedsiębiorców wyszczególnionych w art. 99 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutycznego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa. Brak możliwości wspomnianych przepisów powodowałby, że przedsiębiorcy tworzyliby sieci aptek wbrew temu przepisowi.

- Założyć można, że przedsiębiorcy uzyskiwaliby zezwolenia na prowadzenie aptek, a następnie w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. zbywania udziałów, łączenia się spółek), nawet wkrótce po wydaniu zezwolenia, zwiększaliby liczbę prowadzonych aptek prowadząc tym samym do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych - czytamy w uzasadnieniu.

Treść decyzji:

Źródło: Łódzki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Naczelna Rada Aptekarska wyraża nadzieję, że cały szereg uwag, które zgłosiła zostanie wzięty pod uwagę, błędy zostaną wyeliminowane i uda się uniknąć kolejnych w przyszłości. (fot. Shutterstock)NIA: Rozporządzenie w sprawie recept...

W miniony poniedziałek przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej dyskutowali z...

Farmaceuci są przekonani, że jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanej przez ministerstwo formie, to właśnie oni staną się głównymi adresatami skarg i roszczeń pacjentów. (fot. Shutterstock)Będzie strajk farmaceutów? W środowisku...

Od kilku tygodni narastają negatywne emocje w środowisku farmaceutów. To efekt kolejnych...

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock) Farmaceucie zawieszono PWZ na 6...

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył...

Po powiązaniu prokuratury z osobą ministra sprawiedliwości na przestępczość lekową zaczęto patrzeć poważnie, a nie z pobłażaniem. (fot. Shutterstock)DGP: Zatrzymano płotki. Szczupaki wciąż...

Zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się procederem nielegalnego wywozu leków, jest w...

Kamsoft żąda podpisania dodatkowych umów oraz przesyłania znacznie większej liczby informacji niż to wynika z regulaminu akcji promocyjnej - twierdzi firma Sertum. (fot. Shutterstock)Czy firmy Bayer i Boehringer Ingelheim...

Zdaniem przedstawicieli firmy Sertum, niektórzy producenci leków prowadzący programy rabatowe...