GUS: zakup leków sporym obciążeniem | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

GUS: zakup leków sporym obciążeniem

GUS: zakup leków sporym obciążeniem

W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone zostało po raz 7 cykliczne badanie ankietowe „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”. Dotyczyło ono szerokiej problematyki zrealizowanego przez gospodarstwa domowe popytu na usługi opieki zdrowotnej w 2013 r.

Wstępne wyniki badania wykazały, że 67% badanych oceniło swoje zdrowie pozytywnie, natomiast 8,6% jako złe lub bardzo złe.

Zakup leków był w gospodarstwach domowych zjawiskiem powszechnym. Członkowie 98,5% gospodarstw domowych kupili przynajmniej raz w 2013 r. leki lub suplementy diety, 92,3% kupujących w tej grupie nabyło leki na receptę, 48,1% - leki zalecane przez lekarza ale nie przepisane, a 90,4% gospodarstw kupowało leki z własnej inicjatywy.

Dla 55,1% gospodarstw kupujących leki przepisane na receptę lub zalecone przez lekarza zakup leków i artykułów medycznych był dużym obciążeniem.Na pytanie skierowane do gospodarstw domowych o przypadki nieskorzystania w 2013 r. z porad w placówkach specjalistycznej opieki zdrowotnej mimo istniejącej potrzeby, odnośnie wizyt u lekarzy specjalistów twierdząco odpowiedziało 4,9% gospodarstw, a u lekarzy dentystów – 4,4%. Główną przyczyną zaniechania wizyty u specjalisty był długi czas oczekiwania na termin wizyty (49,8% gospodarstw), a z wizyty u lekarza dentysty rezygnowano głównie z powodu braku pieniędzy (48,4% gospodarstw).

źródło: GUS

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.