Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Huczne otwarcie apteki i dotkliwa kara WIF. Winna franczyza?

Huczne otwarcie apteki i dotkliwa kara WIF. Winna franczyza?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 25 000 zł na właściciela apteki, który zorganizował huczne otwarcie swojej placówki. Przez kilka dni hostessy rozdawały pacjentom cukierki i gadżety z logo apteki. Poczta Polska kolportowała też tysiące ulotek informujących o otwarciu placówki. Przedsiębiorca tłumaczył się, że działania te były konieczne, ze względu na podpisaną umową franczyzową…

Przedsiębiorca podpisujący umowę z franczyzodawcą powinien być świadomy zapisów umowy. (fot. Shutterstock)

Jedna z wielkopolskich aptek postanowiła hucznie zakomunikować swoje otwarcie. W rezultacie 1, 2, 5 i 6 czerwca 2017 roku pojawiły się w niej (i spacerowały po okolicznych osiedlach) hostessy, które rozdawały cukierki (w sumie 5 kg), etui na recepty (500 sztuk), pudełka na leki (500 sztuk) oraz balony (100 sztuk). Przedsiębiorca w okolicy apteki umieścił też billboard wolnostojący z logo apteki oraz baner zawierający dane dotyczące godzin otwarcia apteki, logo placówki i hasło JUŻ OTWARTE. Z okazji otwarcia placówki Poczta Polska kolportowała też ulotki do skrzynek mieszkańców miasta, w którym znajdowała się apteka (12 000 sztuk).

W trakcie postępowania przedsiębiorca prowadzący apteki zapoznał się z aktami sprawy i złożył do protokołu przyjęcia interesantów WIF w Poznaniu dodatkowe wyjaśnienia.

Przedsiębiorca oświadczył, że apteka jest związana umową franczyzową i „działania uznane za reklamę były zawarte w umowie franczyzy”, a z informacji udzielonych przez franczyzodawcę wynikało, iż podjęcie czynności, które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego, jest zgodne z prawem.

Postępowanie wyjaśniające WIF wykazało, że apteka promowana była w różnych formach. Pierwszą z nich były ulotki zawierające dane dotyczące lokalizacji i godzin otwarcia apteki, logo placówki, telefon kontaktowy oraz mapkę dojazdu. Według oświadczenia przedsiębiorcy, ich nakład wynosił 12 000 sztuk i był jednorazowo kolportowany do skrzynek pocztowych. Zdaniem WIF w Poznaniu nie ma wątpliwości, że ulotki te stanowiły materiał promocyjny, którego celem było przyciągnięcie pacjentów do apteki.

Kolejną z zastosowanych form reklamy była wielkoformatowa reklama zewnętrzna. Przy utwardzonej płytą ażurową części terenu znajdującej się przy budynku apteki umieszczony został baner zawierający nazwę apteki, jej logotyp, informacje o godzinach otwarcia oraz hasło: „JUŻ OTWARTE”. Następną ze stwierdzonych form reklamy były drobne upominki wręczane przechodniom oraz potencjalnym pacjentom apteki w postaci etui na recepty, pudełek na leki, baloników oraz cukierków. Materiały te opatrzone zostały nazwą oraz logotypem placówki, a część z nich rozdawana była przez wynajęte do tego celu hostessy, które nosiły przewieszone szarfy z logotypem i nazwą apteki.

W rezultacie postępowania WIF w Poznaniu nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 25 000 zł. Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę ilość rodzajów naruszeń przepisów, wielość form zastosowanej reklamy i okres naruszenia zakazu reklamy.Postępowanie dotyczyło naruszenia zakazu co do jednej apteki. WIF uznał, że kara musi być dotkliwa, ponieważ ma zapobiec ponownemu naruszaniu przepisów przez podmiot prowadzący zakazaną reklamę apteki i jej działalności.

- Już na marginesie odnosząc się do argumentów podnoszonych przez stronę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zauważa, że bezpodstawne jest podnoszenie, iż przedsiębiorca uznawała podejmowane przez siebie działania za zgodne z prawem, dopuszczalne i dozwolone, bowiem uwzględniwszy ogólnie przyjętą linię orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz stanowisko tut. organy zawarte w rozstrzygnięciach wydawanych w przedmiocie naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, mógł przewidzieć, iż czynności przez niego planowane mogą stać się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego przez wojewódzki organ inspekcji farmaceutycznej - czytamy w decyzji WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał też, że fakt iż umowa franczyzy związana jest z dostosowaniem szaty graficznej oraz dopasowania apteki franczyzobiorcy do sieci aptek związanych franczyzą nie świadczy jeszcze, że to franczyzodawca ponosi odpowiedzialność za reklamę konkretnej placówki ochrony zdrowia.

Przedsiębiorca podpisujący umowę z franczyzodawcą powinien być świadomy zapisów umowy, a samo jej podpisanie, w sytuacji, gdy umowa ta zawiera elementy, które mogą zobowiązywać podpisującego do podejmowania działań niedozwolonych przez prawo, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody przez franczyzobiorcę na łamanie przepisów prawa, a co za tym idzie również z przyjęciem na siebie odpowiedzialności w przypadku, gdy naruszenie takie zostanie stwierdzone.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...