Huczne otwarcie apteki i dotkliwa kara WIF. Winna franczyza? | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Huczne otwarcie apteki i dotkliwa kara WIF. Winna franczyza?

Huczne otwarcie apteki i dotkliwa kara WIF. Winna franczyza?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 25 000 zł na właściciela apteki, który zorganizował huczne otwarcie swojej placówki. Przez kilka dni hostessy rozdawały pacjentom cukierki i gadżety z logo apteki. Poczta Polska kolportowała też tysiące ulotek informujących o otwarciu placówki. Przedsiębiorca tłumaczył się, że działania te były konieczne, ze względu na podpisaną umową franczyzową…

Przedsiębiorca podpisujący umowę z franczyzodawcą powinien być świadomy zapisów umowy. (fot. Shutterstock)

Jedna z wielkopolskich aptek postanowiła hucznie zakomunikować swoje otwarcie. W rezultacie 1, 2, 5 i 6 czerwca 2017 roku pojawiły się w niej (i spacerowały po okolicznych osiedlach) hostessy, które rozdawały cukierki (w sumie 5 kg), etui na recepty (500 sztuk), pudełka na leki (500 sztuk) oraz balony (100 sztuk). Przedsiębiorca w okolicy apteki umieścił też billboard wolnostojący z logo apteki oraz baner zawierający dane dotyczące godzin otwarcia apteki, logo placówki i hasło JUŻ OTWARTE. Z okazji otwarcia placówki Poczta Polska kolportowała też ulotki do skrzynek mieszkańców miasta, w którym znajdowała się apteka (12 000 sztuk).

W trakcie postępowania przedsiębiorca prowadzący apteki zapoznał się z aktami sprawy i złożył do protokołu przyjęcia interesantów WIF w Poznaniu dodatkowe wyjaśnienia.

Przedsiębiorca oświadczył, że apteka jest związana umową franczyzową i „działania uznane za reklamę były zawarte w umowie franczyzy”, a z informacji udzielonych przez franczyzodawcę wynikało, iż podjęcie czynności, które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego, jest zgodne z prawem.

Postępowanie wyjaśniające WIF wykazało, że apteka promowana była w różnych formach. Pierwszą z nich były ulotki zawierające dane dotyczące lokalizacji i godzin otwarcia apteki, logo placówki, telefon kontaktowy oraz mapkę dojazdu. Według oświadczenia przedsiębiorcy, ich nakład wynosił 12 000 sztuk i był jednorazowo kolportowany do skrzynek pocztowych. Zdaniem WIF w Poznaniu nie ma wątpliwości, że ulotki te stanowiły materiał promocyjny, którego celem było przyciągnięcie pacjentów do apteki.

Kolejną z zastosowanych form reklamy była wielkoformatowa reklama zewnętrzna. Przy utwardzonej płytą ażurową części terenu znajdującej się przy budynku apteki umieszczony został baner zawierający nazwę apteki, jej logotyp, informacje o godzinach otwarcia oraz hasło: „JUŻ OTWARTE”. Następną ze stwierdzonych form reklamy były drobne upominki wręczane przechodniom oraz potencjalnym pacjentom apteki w postaci etui na recepty, pudełek na leki, baloników oraz cukierków. Materiały te opatrzone zostały nazwą oraz logotypem placówki, a część z nich rozdawana była przez wynajęte do tego celu hostessy, które nosiły przewieszone szarfy z logotypem i nazwą apteki.

W rezultacie postępowania WIF w Poznaniu nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 25 000 zł. Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę ilość rodzajów naruszeń przepisów, wielość form zastosowanej reklamy i okres naruszenia zakazu reklamy.Postępowanie dotyczyło naruszenia zakazu co do jednej apteki. WIF uznał, że kara musi być dotkliwa, ponieważ ma zapobiec ponownemu naruszaniu przepisów przez podmiot prowadzący zakazaną reklamę apteki i jej działalności.

- Już na marginesie odnosząc się do argumentów podnoszonych przez stronę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zauważa, że bezpodstawne jest podnoszenie, iż przedsiębiorca uznawała podejmowane przez siebie działania za zgodne z prawem, dopuszczalne i dozwolone, bowiem uwzględniwszy ogólnie przyjętą linię orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz stanowisko tut. organy zawarte w rozstrzygnięciach wydawanych w przedmiocie naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, mógł przewidzieć, iż czynności przez niego planowane mogą stać się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego przez wojewódzki organ inspekcji farmaceutycznej - czytamy w decyzji WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał też, że fakt iż umowa franczyzy związana jest z dostosowaniem szaty graficznej oraz dopasowania apteki franczyzobiorcy do sieci aptek związanych franczyzą nie świadczy jeszcze, że to franczyzodawca ponosi odpowiedzialność za reklamę konkretnej placówki ochrony zdrowia.

Przedsiębiorca podpisujący umowę z franczyzodawcą powinien być świadomy zapisów umowy, a samo jej podpisanie, w sytuacji, gdy umowa ta zawiera elementy, które mogą zobowiązywać podpisującego do podejmowania działań niedozwolonych przez prawo, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody przez franczyzobiorcę na łamanie przepisów prawa, a co za tym idzie również z przyjęciem na siebie odpowiedzialności w przypadku, gdy naruszenie takie zostanie stwierdzone.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net