Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Hurtownia i apteka zapłacą po 20 000 zł kary za ulotki reklamowe

Hurtownia i apteka zapłacą po 20 000 zł kary za ulotki reklamowe

Po 20 000 zł kary nałożył na hurtownię i aptekę Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Przyczyną było złamanie zakazu reklamy aptek przez kolportowanie dwóch rodzajów ulotek o zbliżonej szacie graficznej. WIF jednoznacznie ustalił, że ich celem była reklama apteki.

Ulotka kolportowana była w nakładzie 94 600 sztuk bezadresowo na terenie miasta, w którym znajdowała się apteka. (fot. Shutterstock)

WIF w Poznaniu wydał pod koniec stycznia decyzję nakładającą na dwa podmioty kary w wysokości 20 000 zł za stosowanie niedozwolonej reklamy aptek. Inspekcja ustaliła, że jedna z aptek w województwie wielkopolskim była promowana przez działania marketingowe, których efektem było zrealizowanie i kolportaż ulotek zawierających dane dotyczące lokalizacji oraz godzin otwarcia apteki, logo placówki, zdjęcie budynku oraz informację, że apteka "znajduje się w pobliżu deptaka".

Ulotka kolportowana była w nakładzie 94 600 sztuk bezadresowo na terenie miasta, w którym znajdowała się apteka. WIF stwierdził, że rozpowszechnianie w ten sposób ulotek mogło skutkować "swoistym przekierowaniem uwagi pacjentów na konkretną placówkę", co w konsekwencji stanowi działanie o charakterze marketingowym, mającym na celu promowanie konkretnej apteki.

- Podkreślenia wymaga również, że umieszczony na spornych ulotkach pozornie neutralny przekaz stał się materiałem promocyjnym, którego realizacja skutkowała złamaniem zakazu prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej - czytamy w decyzji WIF. - Informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki będzie stanowić informacja o neutralnym przekazie np. umieszczona na drzwiach czy w witrynie apteki, natomiast umieszczona na billboardach czy spotach reklamowych przestaje stanowić informację, a staje się reklamą konkretnej apteki z uwagi na jej formą, przekaz i cel jaki służy jej umieszczeniu tj. dotarcie z ofertą konkretnej apteki do szerszej grupy pacjentów.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał więc, że w tym przypadku pod pozorem neutralnej informacji rzekomo dotyczącej lokalizacji oraz godzin otwarcia apteki, próbowano obejść przepisy i wzbudzić zainteresowanie konkretną apteką.

Co ciekawe, jednocześnie ze wspomnianą ulotką apteki, kolportowana była też ulotka rzekomo promująca hurtownię farmaceutyczną. Zawierała ona hasło reklamowe oraz zdjęcia produktów leczniczych. Zarówno szata graficzna oraz logotyp hurtowni były zbliżone do szaty graficznej i logotypu apteki, znajdującej się na zdjęci umieszczonym na ulotce bezpośrednio dotyczącej apteki. WIF uznał, że taka ulotka również stanowi naruszenie art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

- Zauważyć należy, że działalność hurtowni farmaceutycznej polega na tym, iż prowadzi ona hurtowy obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami farmaceutycznymi. Z uwagi na to, że obrót hurtowy nie polega na sprzedaży detalicznej, nieprawdopodobnym jest, by hurtownia podejmowała działania skierowane do mieszkańców powiatu celem poinformowania, a w rzeczywistości promowania hurtowni farmaceutycznej - czytamy w decyzji WIF - Jakiemu celowi miałyby służyć powyższe działania?

WIF podkreślił jednocześnie, że wspomniana ulotka została zrealizowana w taki sposób, że jej szata graficzna była bardzo zbliżona do szaty graficznej zarówno ulotki apteki, jak i szaty graficznej umieszczonej nad wejściem do apteki oraz na jej witrynach okiennych.Łudząco podobny był także logotyp hurtowni oraz apteki. Inspekcja w toku postępowania stwierdziła też, że zarówno hurtownia jak i apteka, nie były podmiotami personalnie dla siebie obcymi - osoby wchodzące w skład zarządu spółki prowadzącej aptekę, wchodziły w skład zarządu spółki, która prowadziła hurtownię.

- Mając na uwadze powyższe, organ wojewódzki nie daje wiary wyjaśnieniom w przedmiocie braku zależności pomiędzy zleceniem i kolportażem ulotek stanowiących materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu - czytamy w decyzji WIF.

Ostatecznie WIF nałożył na obie spółki (posiadającą hurtownię i posiadającą aptekę) kary w wysokości 20 000 zł.

Treść decyzji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej WWIF w Poznaniu.

Źródło: http://wif.poznan.ibip.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...