IG "Farmacja Polska": problem z pomieszczeniami | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

IG "Farmacja Polska": problem z pomieszczeniami

IG "Farmacja Polska": problem z pomieszczeniami

Tagi: 

Prezes zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena rej w piśmie wystosowanym do Zofii Ulz, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zwraca uwagę na niejasności wynikające z interpretacji przepisów rozporządzenia MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

DPD wymaga, aby lokal hurtowni obejmujący wymagane przez DPD pomieszczenia dysponował także pomieszczeniem socjalnym stanowiącym w myśl przepisów „konstrukcyjnie samodzielną całość”. Izba zwraca uwagę, że wymóg ten może budzić wątpliwości inspektorów farmaceutycznych. Pomieszczenia takie muszą być bezpośrednio sąsiadującymi z innymi należącymi do hurtowni i być udostępniane tylko dla nich.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę Izba, jest „osłabienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Polsce w stosunku do dystrybutorów hurtowych w innych państwach UE i fakt odmiennej interpretacji polskich przepisów w porównaniu do wytycznych Komisji Europejskiej”.

Chodzi o to, by dostosować się do stosowanych przez wynajmujących, którzy budują obiekty przeznaczone pod najem w najnowocześniejszych technologiach. Natomiast nakładane przez DPD zalecenia związane z adaptacją pomieszczeń hurtowni powodują ograniczenia, a w przypadku dostosowywania każdej powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy spowodowałyby nieopłacalność najmu, bo koszty zmian przewyższą koszty najmu.Zrzeszeni w Izbie przedsiębiorcy liczą, że GIF zajmie korzystne nie tylko dla nich stanowisko, ale też interpretacja przepisów będzie zgodna z obowiązującymi w UE.

źródło: IGFP

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.