IG Farmacja Polska: rozporządzenie DPD wymaga natychmiastowej zmiany | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

IG Farmacja Polska: rozporządzenie DPD wymaga natychmiastowej zmiany

IG Farmacja Polska: rozporządzenie DPD wymaga natychmiastowej zmiany

Tagi: 

- W obowiązującym Rozporządzeniu DPD przygotowanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zidentyfikowaliśmy 40 przepisów wymagających natychmiastowej zmiany, z tego 32 są niezgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej - w ten sposób Izba Gospodarcza Farmacja Polska ocenia rozporządzenie w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

- Nie możemy znaleźć uzasadnienia dla wprowadzenia tak represyjnych zmian w polskich rozporządzeniu, które godzą w przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy na terenie Polski. Wszystkie różnice, które wskazaliśmy, referują bezpośrednio do tekstu oryginalnego wytycznych UE lub tekstu wytycznych w języku polskim zamieszczonych na stronach internetowych Komisji Europejskiej" - pisze Irena Rej w piśmie do Krzysztofa Łandy, wiceministra zdrowia.

- Analiza tylko wybranych przepisów dotyczących organizacji lokalu hurtowni pokazuje dobitnie do jakich nieprawidłowości i nonsensów doszło przy przygotowywaniu Rozporządzenia DPD. Implikacje tych zmian, których cel nie jest nam znany, są tak poważne iż już dzisiaj wiadomo, że kilkadziesiąt hurtowni farmaceutycznych funkcjonuje na granicy ryzyka cofnięcia zezwolenia za niespełnienie wymogów lokalowych.- Jako alternatywę pozostawiamy do rozważenia przyjęcie rozwiązań zastosowanych w innych krajach członkowskich, czyli wprowadzenia do rozporządzenia jako załącznik oryginalnych wytycznych Komisji Europejskiej w języku polskim, które są dostępne na stronie internetowej KE - dodaje Irena Rej.

źródło: Izba Gospodarcza Farmacja Polska

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.