IGFP chce zakazu reklamy aptek tylko wobec leków refundowanych | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

IGFP chce zakazu reklamy aptek tylko wobec leków refundowanych

IGFP chce zakazu reklamy aptek tylko wobec leków refundowanych

Izba Gospodarcza Farmacja Polska postuluje, aby zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych odnosił się tylko do produktów refundowanych. Proponuje też wykreślić przepis o 1 proc. koncentracji aptek.

IGFP oczekuje zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Izba postuluje m.in. wprowadzenie definicji Dobrej Praktyki Aptecznej. Brak wymagań dla sprzedaży detalicznej powoduje, że nie jest zachowana właściwa relacja pomiędzy wymaganiami określonymi w GMP i GDP, a dokumentowaniem procesów jakościowych przez apteki, punkty apteczne oraz placówki służby zdrowia, co powoduje trudności w egzekwowaniu niektórych wymagań w DPD (np. zwroty niektórych produktów wymagających szczególnych warunków przechowywania).

Ponadto Izba proponuje całkowite usunięcie przepisów nakładających na podmioty prowadzące sprzedaż oraz składające zamówienia obowiązków składania pisemnych lub elektronicznych zapotrzebowań oraz odmów realizacji zamówień. Przepisy miały ograniczyć wywóz niektórych leków. Jednak zdaniem Izby, nie są skuteczne. Powodują jedynie obowiązki biurokratyczne, angażując czas i koszty.

IGFP chce także zmiany przepisów o zakazie reklamy aptek. Propozycja Izby jest następująca: zabroniona jest reklama działalności aptek i punktów aptecznych odnosząca się do produktów refundowanych. (...) Nie uważa się za reklamę komunikacji dotyczącej m.in.: działań skutkujących obniżeniem odpłatności pacjenta za leki nierefundowane, programów ubezpieczeń zdrowotnych, w tym programów lekowych, świadczonych przez aptekę usług związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub opieką farmaceutyczną.Kolejnym postulatem jest wykreślenie przepisu o 1 proc. koncentracji aptek. Izba proponuje wprowadzenie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które mówią o tym, iż pozycją dominującą jest sytuacja, gdy udział w rynku jednego podmiotu przekracza 40 procent.

źródło: IG Farmacja Polska

Zatrzymany usłyszał zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem. (fot. Shutterstock)Kupił leki na podrobioną receptę....

Spore kłopoty czekają 59-letniego mieszkańca miasta, zatrzymanego w sobotę przez kryminalnych z...

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.