Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

II Forum Aptek Niezależnych - podsumowanie Konferencji

II Forum Aptek Niezależnych - podsumowanie Konferencji

18 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie farmaceutów w ramach II Forum Aptek Niezależnych. Spotkanie było skierowane do właścicieli i osób zarządzających aptekami indywidualnymi i miało na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy nt. szans i możliwości aptek niezależnych w 2018 r. w świetle zmiany przepisów, a także intensywnego rozwoju sieci aptecznych.

Uczestnicy mogli na przykładach poznać różnicę między ofertą firmy farmaceutycznej skierowaną do apteki indywidualnej a apteki zrzeszonej. (fot. Farmacja.net)

Organizatorzy zadbali o bogaty program Konferencji. Do współpracy zaprosili najlepszych fachowców w swoich dziedzinach, wśród których znaleźli się m.in. prof. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Artur Schab – Pharmaceutical Consulting, Tomasz Barałkiewicz – Pharmaceutical Consulting, mgr farm. Ewa Budzowska – Apteka od Serca Program Partnerski, Joanna Olewińska – Pharmaceutical Consulting.

Spotkanie rozpoczęło się od próby oceny aktualnej sytuacji oraz pozycji aptek niezależnych po wejściu regulacji „Apteka dla Aptekarza”. Dyskusja dotycząca tego tematu jest wciąż gorąca. Dzięki przedstawionym danym można stwierdzić, że ustawa nie wpłynęła znacząco na wartość rynku aptecznego. Zmienia się natomiast liczba i struktura aptek. Koncentracja rynku rośnie. Coraz więcej aptek łączy się w większe grupy, aby móc lepiej konkurować na rynku.

Niestety wg statystyk pogłębia się dystans między apteką sieciową a apteką indywidualną – apteka sieciowa ma przeciętnie 2 razy większy obrót od apteki indywidualnej. Apteki sieciowe odpowiadają już za 60 % obrotu generowanego we wszystkich polskich aptekach.

Ciężko jednoznacznie ocenić wpływ ustawy „AdA” na rynek aptek, szczególnie w dalszej perspektywie czasu. Jedno jest pewne – apteki niezależne nie mogą czekać w zawieszeniu, nie podejmując żadnych świadomych kroków. Prowadzący Artur Schab podjął próbę oceny 3 potencjalnych opcji przed którymi stoją apteki niezależne: 1. Pozostać (bez zmian) apteką niezależną, 2. Zrzeszyć się (franszyza, partnerstwo), 3. Sprzedać aptekę (jeśli jest spółką). Wybór jednej z powyższych opcji jest sprawą indywidualną i zależy od długookresowych celów, jakie stawia sobie właściciel apteki. Jednak pod względem biznesowym najbardziej racjonalnym wydaje się zrzeszenie w większe grupy, którym łatwiej walczyć o warunki zakupowe, zbudować markę rozpoznawalną przez Pacjenta oraz zbudować know-how (cenowy, szkoleniowy, kosztowy i inne).

Profesor Henryk Mruk zaprezentował bardzo szeroką analizę silnych i słabych stron aptek niezależnych. Dzięki zaprezentowanym danym można stwierdzić, że z uwagi na zmieniające się otoczenie (demografia, preferencje i potrzeby pacjentów, polityka prozdrowotna państwa, rozwój technologii i inne) same apteki również przechodzą nieustanną zmianę. Podmioty, które nie poddadzą się zmianie - nie podejmą wyzwania walki o pacjenta poprzez ulepszanie siebie i budowanie przewag tam, gdzie konkurencja jeszcze nie dotarła (jakość, asortyment, cena, wartości i inne) - prawdopodobnie nie utrzymają się na rynku.Bardzo ciekawą co do treści i formy była przeprowadzona przez eksperta z firmy Pharmaceutical Consulting Tomasza Barałkiewicza rozmowa z mgr farm. Ewą Budzowską, która prowadzi samodzielną sieć aptek w Warszawie. Skłoniła ona do refleksji i zadania sobie pytania: Czy mogę lepiej kupować? Co to znaczy „lepiej kupować”? Poznaliśmy wiele przykładów, jak warunki zakupowe zależą od wielkości podmiotu.

Uczestnicy mogli na przykładach poznać różnicę między ofertą firmy farmaceutycznej skierowaną do apteki indywidualnej a apteki zrzeszonej.

Po przerwie prowadzący pozostali w tematyce zakupów, cen, marż i promocji. Druga część spotkania rozpoczęła się od omówienia form współpracy apteki z firmami farmaceutycznymi. Prowadzący, Artur Schab, odpowiedział na pytanie „Co strony mogą sobie dać?”. Współpraca z firmami farmaceutycznymi może przynieść aptece wiele korzyści finansowych (rabaty, oferty). Spotkania z Przedstawicielem farmaceutycznym również jest okazją do budowania bazy kontaktów oraz sieci informacji, które są tak ważne w prowadzeniu biznesu.

W świat liczb i ekonomii aptecznej wprowadził uczestników Tomasz Barałkiewicz. Na konkretnych przykładach przedstawił zbiór gotowych propozycji działań, które prowadzą aptekę do utrzymania marży przy jednoczesnym utrzymaniu wizerunku apteki promocyjnej oraz zachowaniu atrakcyjnych cen dla pacjenta.

Na koniec, Joanna Olewińska wprowadziła nas w tematykę zarządzania zespołem. Została omówiona wartość informacji zwrotnej w zarządzaniu personelem apteki. Jasne komunikowanie oczekiwań, delegowanie zadań zakończone informacją zwrotną to cechy, którymi charakteryzuje się dobry manager. Właściciele aptek obecni na konferencji dostali narzędzia i rozwiązania, które pozwalają motywować zespół, nie opierając się wyłącznie na kwestii finansowej. Pomimo iż uczestnicy Konferencji byli z różnych stron Polski, zgodnie zauważyli, że jest wiele form pozapłacowych, które pozwalają przełożonemu motywować i doceniać pracownika. Zgodnie ustalono, że w dobie dzisiejszej konkurencji o personel fachowy ważnymi aspektami pracy oprócz wynagrodzenia jest atmosfera, możliwości rozwoju, kultura organizacji, wartości, które przedstawia firma oraz uczciwość pracodawcy.

  • Organizator Spotkania – Grupa farmacja.net
  • Patron merytoryczny – Pharmaceutical Consulting
  • Sponsor Główny – Apteka od Serca – Program Partnerski

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...