II Konferencja "Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego" | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

II Konferencja "Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego"

II Konferencja "Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego"

Podczas odbywającej się dzisiaj (11.03) II konferencji "Eliminowanie patologii z rynku farmaceutycznego" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki, środowisko polskich farmaceutów zaproponowało kilka istotnych zmian porządkujących m.in. problem obrotu pozaaptecznego.

Postuluje się, aby obowiązkiem placówki obrotu pozaaptecznego było dysponowanie - na podstawie pisemnej umowy - usługami farmaceuty, do zadań którego należałoby:

- przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, kontroli przechowywania i wydawania produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu.

Farmaceuta ponadto mógłby świadczyć usługi, w nie więcej niż dziesięciu placówkach obrotu pozaaptecznego.Produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego przechowywane powinny być w dostępnych wyłącznie dla personelu przeszkolonego przez farmaceutę zamykanych na klucz przeszklonych szafach wyposażonych w sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności, przeznaczonych wyłącznie do przechowywania produktów leczniczych.

W kwestii wielkości opakowań dostępnych w obrocie pozaaptecznym proponuje się pozostawienie produktów dopuszczonych do obrotu w najmniejszej mocy, a w przypadku produktów występujących w postaci wielodawkowej w ilości nie większej niż 2 dawek.

W konferencji i panelu dyskusyjnym biorą udział politycy reprezentujący różne opcje polityczne, przedstawiciele samorządu aptekarskiego, organizacje społeczne.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net