III edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

III edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

III edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Do III edycji Konkursu zgłoszono 18 doktoratów ze wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych kraju. Jednym z warunków uprawniających do uczestnictwa w szlachetnej rywalizacji o tytuł Lidera jest aplikacyjność efektów badań w części lub we fragmentach prezentowanej pracy, a więc możliwość ich kontynuowania w celu dalszego wykorzystania w praktyce.

Współpraca nauki z przemysłem jest w Polsce potrzebą chwili. Jak istotne dla rozwoju gospodarki są innowacje mówi się i pisze od kilku już lat. Na innowacyjność stawia również aktualny rząd. Wyławianie talentów naukowych, także poprzez konkurs, jest właściwą do realizacji tego celu drogą. Laureaci dwu poprzednich edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych poza nagrodą finansową otrzymali możliwość odbycia stażu w renomowanych laboratoriach wiodącej firmy farmaceutycznej jaką jest Gedeon Richter, wyłączny partner Konkursu. Gazeta Farmaceutyczna pytała zwycięskich doktorów o wrażenia z pracy w węgierskim koncernie. Relacje były więcej niż pozytywne. Ugruntowały w młodych naukowcach przekonanie, że poszli właściwą ścieżką kariery.

Podobnie pozytywnie na temat jakości zgłoszonych na Konkurs prac doktorskich obronionych w latach 2012-2013 i 2013 -2014 wypowiadał się prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodniczący Komisji Konkursowej. Podkreślił, że są one znakomite, przeprowadzone z olbrzymim nakładem prac badawczych, przy nowatorskim spojrzeniu naukowym na podjęty temat. Nagrodzone prace doktorskie stanowią ewidentną szansę na wykorzystanie w toku dalszych badań.Kto w tym roku zdobędzie tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych zostanie ogłoszone w czasie jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji, 12 maja br. w Warszawie. Tego dnia nagrody zostaną wręczone autorom najlepszych prac doktorskich obronionych w latach 2014-2015, a ich macierzystym Wydziałom Farmaceutycznym – medale Scientia Nobilitat.

źródło: OIA Warszawa

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.