„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Ile aptek zrepolonizowano?

Ile aptek zrepolonizowano?

Posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której pyta o konsekwencje ostatniej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Resort zdrowia będzie musiał udzielić m.in. informacji o tym, że aptek zrepolonizowano w konsekwencji nowych przepisów...

Posłanka pyta ile nowych aptek powstało na terenach mniej zaludnionych od momentu wejścia ustawy w życie? (fot. Shutterstock)

- Znowelizowana ustawa Prawo farmaceutyczne wzbudza ciągle wiele kontrowersji wśród polskich aptekarzy - pisze Małgorzata Zwiercan. - Problemem, z którym borykają się apteki, jest zupełny zakaz reklamy, co bardzo utrudnia uczestniczenie w różnego typu inicjatywach promujących zdrowie, czy informowanie o legalnie działających aptekach internetowych.

Przypomina ona, że wprowadzona w czerwcu nowelizacja w ustawie Prawo farmaceutyczne w swoich założeniach miała spowodować m.in. powstawianie nowych aptek na terenach słabiej zaludnionych oraz repolonizację aptek. W związku z tym posłanka prosi o odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w ustawie, które pozwalałyby aptekom na prowadzenie komunikacji związanej z podnoszeniem standardów świadczonych usług farmaceutycznych, czy angażowanie się aptek w inne społeczne inicjatywny, m.in. w program Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora?
  • Ile nowych aptek powstało na terenach mniej zaludnionych od momentu wejścia ustawy w życie?
  • Ile aptek zrepolonizowano?Źródło: sejm.gov.pl

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...