IMS Health: liczba aptek sieciowych rośnie | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

IMS Health: liczba aptek sieciowych rośnie

IMS Health: liczba aptek sieciowych rośnie

W ciągu ostatniego roku przybyło 720 aptek sieciowych, o 469 zmniejszyła się liczba aptek niezależnych - wynika z raportu IMS Health.

Ilościowo stanowią 63 proc., ale odpowiadają już tylko za 46,7 proc. wartości sprzedaży.

Na koniec grudnia 2015 roku w Polsce funkcjonowało 14 569 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 251 podmiotów w stosunku do grudnia 2014 roku.

Na przestrzeni tego 12-miesięcznego okresu kontynuowany był trend wzrostowy liczby aptek sieciowych. W ostatnim miesiącu 2015 roku było ich 5 369 (+720 aptek, rdr). Trzy największe, pod względem liczby aptek, sieci to: Dbam o Zdrowie, Dr.Max oraz APTEKA cef@rm 36,6. Zmniejszyła się o 469 liczba aptek niezależnych, które w grudniu 2015 roku stanowiły 63,1% całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 46,7% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.W tym samym czasie liczba aptek należących do sieci wzrosła o ponad 700, do blisko 5,4 tys. Jeśli chodzi o największe sieci, skupiające minimum 50 aptek, to ta grupa powiększyła się o 5 podmiotów w ciągu ostatniego roku – do 14, a liczba aptek w ich posiadaniu przekroczyła już 1 900 (rok temu segment ten liczył ok. 1 600 placówek).

Najliczniejszą grupę stanowią sieci liczące od 5 do 14 aptek, których jest 316 – ten segment to ok. 2 250 placówek i już jedna piąta wartości rynku aptecznego.

źródło: IMS Health

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.