Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej

IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 74 produkty (wg kodów EAN), w tym lek zawierający substancję czynną acidum ursodeoxycholicum, obecną w sprzedaży, bez refundacji od wielu lat.

Refundacja tego leku, pomimo negatywnego stanowiska Rady Przejrzystości oraz negatywnej rekomendacji Prezesa AOTMiT, będzie ograniczona do leczenia pacjentów ze wskazaniem: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby w początkowym stadium choroby.

Według informacji przedstawionych przez wnioskodawcę składającego wniosek refundacyjny lek ten nie jest finansowany w żadnym z krajów UE i EFTA. Objęcie tego leku refundacją jest wynikiem przychylnego ustosunkowania się Ministra Zdrowia do postulatów pacjentów z mukowiscydozą, którzy wielokrotnie zwracali się z prośba o refundację.

Z wyjątkiem opisanej substancji czynnej, wszystkie nowo dodane do refundacji aptecznej leki to substancje czynne obecne już w ramach refundacji aptecznej. W przypadku leku zawierającego substancję czynną hydrocortisonum dodano nową postać leku – tabletki, która będzie refundowana we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Dotychczas refundacja wymienionej molekuły obejmowała leki do stosowania na skórę.

Wynikiem wprowadzenia na listy refundacyjne leku zawierającego substancję czynną oxcarbazepinum, która była już wcześniej refundowana, jest rozszerzenie zakresu refundacji tej substancji na leczenie padaczki. Tym samym zwiększa się dostęp do terapii w przypadku nowo rozpoznanej padaczki. Pośród nowo wprowadzonych produktów znajdują się poza tym specjalistyczne opatrunki stosowane w leczeniu trudno gojących się ran.Projekt wprowadza także zmiany w istniejących programach lekowych:

- do programu Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową dodano nowy lek zawierający sofosbuwir oraz lek zawierający sofosbuwir i ledipaswir. Zmiany te zwiększają liczbę pacjentów, którzy będą mogli korzystać z terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW C. Jest to dobra informacja dla chorych z wirusem HCV o genotypie 2,3,5 i 6, którzy do tej pory mieli bardzo ograniczony dostęp do leczenia;

- w programie Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a. Tym samym lek będzie dostępny dla pacjentów od 5. roku życia.

źródło: IMS Health

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...