IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej | mgr.farm
Jednym z poplarniejszych mitów jest stwierdzenie, że skuteczność furaginy zwiększa stosowanie jej razem z witaminą C. (fot. Shutterstock)

6 mitów o zakażeniu dróg...

Zidentyfikowano pięć powtarzalnych skupisk pacjentów chorych na cukrzycę, u których stwierdzono istotnie różne charakterystyki pacjentów i ryzyko powikłań cukrzycowych. (fot. Shutterstock)

Nowe spojrzenie na cukrzycę

Pacjent przychodząc do lekarza z jednej strony chciałby być obsłużony na wysokim poziomie (i ma do tego prawo!), ale wchodząc do gabinetu zakłada, że tak się nie stanie. (fot. Shutterstock)

Konował, jędza i sprzedawca

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej

IMS Health o listopadowej liście refundacyjnej

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 74 produkty (wg kodów EAN), w tym lek zawierający substancję czynną acidum ursodeoxycholicum, obecną w sprzedaży, bez refundacji od wielu lat.

Refundacja tego leku, pomimo negatywnego stanowiska Rady Przejrzystości oraz negatywnej rekomendacji Prezesa AOTMiT, będzie ograniczona do leczenia pacjentów ze wskazaniem: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby w początkowym stadium choroby.

Według informacji przedstawionych przez wnioskodawcę składającego wniosek refundacyjny lek ten nie jest finansowany w żadnym z krajów UE i EFTA. Objęcie tego leku refundacją jest wynikiem przychylnego ustosunkowania się Ministra Zdrowia do postulatów pacjentów z mukowiscydozą, którzy wielokrotnie zwracali się z prośba o refundację.

Z wyjątkiem opisanej substancji czynnej, wszystkie nowo dodane do refundacji aptecznej leki to substancje czynne obecne już w ramach refundacji aptecznej. W przypadku leku zawierającego substancję czynną hydrocortisonum dodano nową postać leku – tabletki, która będzie refundowana we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Dotychczas refundacja wymienionej molekuły obejmowała leki do stosowania na skórę.

Wynikiem wprowadzenia na listy refundacyjne leku zawierającego substancję czynną oxcarbazepinum, która była już wcześniej refundowana, jest rozszerzenie zakresu refundacji tej substancji na leczenie padaczki. Tym samym zwiększa się dostęp do terapii w przypadku nowo rozpoznanej padaczki. Pośród nowo wprowadzonych produktów znajdują się poza tym specjalistyczne opatrunki stosowane w leczeniu trudno gojących się ran.Projekt wprowadza także zmiany w istniejących programach lekowych:

- do programu Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową dodano nowy lek zawierający sofosbuwir oraz lek zawierający sofosbuwir i ledipaswir. Zmiany te zwiększają liczbę pacjentów, którzy będą mogli korzystać z terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW C. Jest to dobra informacja dla chorych z wirusem HCV o genotypie 2,3,5 i 6, którzy do tej pory mieli bardzo ograniczony dostęp do leczenia;

- w programie Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego peginterferon alfa-2a. Tym samym lek będzie dostępny dla pacjentów od 5. roku życia.

źródło: IMS Health

Zdaniem Wielkopolskiego WIF taka konstrukcja obu reklam wzmaga przekonanie, że realizacja obu ogłoszeń miała na celu promowanie apteki. (fot. Shutterstock)40 000 zł kary dla apteki za reklamę w...

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 40 000 zł na...

W założeniu projektu, poza opieką ginekologiczną, czyli badaniami, w tym również USG oraz fachową poradą, jest również wystawianie recept oraz współpraca z aptekami. (fot. Shutterstock)Prezydent Poznania chce aptek "...

Apteki realizujące recepty na tabletki "dzień po" oraz darmowa całodobowa opieka ginekologiczna...

Konieczna okazała się interwencja strażaków, którzy wstępnie zidentyfikowali ciecz jako kwas masłowy. (fot. Shutterstock)Trzy gdańskie apteki zaatakowane. Ktoś...

W czwartek wieczorem ktoś rozpylił w trzech gdańskich aptekach substancję o ostrym i...

Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że korzysta z ustawowych przerw w pracy na odpoczynek. (fot. Shutterstock)Wielka Brytania: tylko co piąty...

Zdecydowana większość farmaceutów pracujących w brytyjskich szpitalach nie jest zadowolona z...

W tej sprawie jednoznacznie ustalono, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu reklamy apteki. (fot. Shutterstock)Informacja o lokalizacji i godzinach...

Karę w wysokości 5000 zł będzie musiał zapłacić właściciel apteki, który na przełomie listopada...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.