Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

IMS Health o projekcie lipcowej listy

IMS Health o projekcie lipcowej listy

Tagi: 

Poszerza się dostęp pacjenta do terapii stosowanej w leczeniu czerniaka skóry. Również chorzy na WZW typu C otrzymują leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” - podsumowują eksperci IMS Health.

Należy się spodziewać, iż wprowadzenie tych leków przyczyni się nie tylko do wzrostu liczby osób osiągających odpowiedź na leczenie, ale również umożliwi ograniczenie kosztów związanych z leczeniem powikłań, jak np. koszty przeszczepu wątroby czy dalsze koszty potransplantacyjne. Minister Zdrowia dostrzegł tym samym innowacyjność terapii i podążające za nią w perspektywie długoterminowej oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dobre wiadomości czekają także pacjentów onkologicznych, którzy w ramach nowo powstałego programu lekowego uzyskali dostęp do leczenia kolejną, trzecią substancją czynną stosowaną w terapii czerniaka skóry. Poza dotychczas refundowanymi lekami zawierającymi wemurafenib oraz ipilimumab, od 1 lipca możliwe będzie włączenie do terapii leku zawierającego dabrafenib. Ta substancja czynna, podobnie jak werumafenib zaliczana jest do terapii celowanej w leczeniu czerniaka.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano 79 produktów. Dodane leki to substancje czynne, w większości obecne już na aptecznej liście refundacyjnej.
Jedynym lekiem zawierającym substancję dotychczas nierefundowaną jest lek zawierający icatibant - stosowany w leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego wywołanego niedoborem inhibitora esterazy C1. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla chorych mających obecnie dostęp do dwóch leków refundowanych w tym wskazaniu. Łącznie rynek leków stosowanych w tym wskazaniu refundacyjnym, w ostatnich 12 miesiącach (od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.), liczony w cenach detalicznych brutto wyniósł 5,7 mln zł.Wprowadzono także refundację leku zawierającego adrenalinę, w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji). Substancja ta była już obecna w wykazie leków refundowanych, ale w innym wskazaniu.

Zmiany dopłaty pacjenta dotyczą blisko 700 pozycji leków (wg kodów EAN) i najczęściej są wynikiem zmiany produktu wyznaczającego limit, zmiany ceny zbytu lub wprowadzenia na listy tańszego leku będącego odpowiednikiem leku już refundowanego. Zmiany te są na tyle niewielkie, iż nie wpłyną w znaczący sposób na wydatki ponoszone przez chorych na zakup leków refundowanych.

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...