IMS Health o projekcie lipcowej listy | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

IMS Health o projekcie lipcowej listy

IMS Health o projekcie lipcowej listy

Tagi: 

Poszerza się dostęp pacjenta do terapii stosowanej w leczeniu czerniaka skóry. Również chorzy na WZW typu C otrzymują leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” - podsumowują eksperci IMS Health.

Należy się spodziewać, iż wprowadzenie tych leków przyczyni się nie tylko do wzrostu liczby osób osiągających odpowiedź na leczenie, ale również umożliwi ograniczenie kosztów związanych z leczeniem powikłań, jak np. koszty przeszczepu wątroby czy dalsze koszty potransplantacyjne. Minister Zdrowia dostrzegł tym samym innowacyjność terapii i podążające za nią w perspektywie długoterminowej oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dobre wiadomości czekają także pacjentów onkologicznych, którzy w ramach nowo powstałego programu lekowego uzyskali dostęp do leczenia kolejną, trzecią substancją czynną stosowaną w terapii czerniaka skóry. Poza dotychczas refundowanymi lekami zawierającymi wemurafenib oraz ipilimumab, od 1 lipca możliwe będzie włączenie do terapii leku zawierającego dabrafenib. Ta substancja czynna, podobnie jak werumafenib zaliczana jest do terapii celowanej w leczeniu czerniaka.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano 79 produktów. Dodane leki to substancje czynne, w większości obecne już na aptecznej liście refundacyjnej.
Jedynym lekiem zawierającym substancję dotychczas nierefundowaną jest lek zawierający icatibant - stosowany w leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego wywołanego niedoborem inhibitora esterazy C1. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla chorych mających obecnie dostęp do dwóch leków refundowanych w tym wskazaniu. Łącznie rynek leków stosowanych w tym wskazaniu refundacyjnym, w ostatnich 12 miesiącach (od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.), liczony w cenach detalicznych brutto wyniósł 5,7 mln zł.Wprowadzono także refundację leku zawierającego adrenalinę, w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji). Substancja ta była już obecna w wykazie leków refundowanych, ale w innym wskazaniu.

Zmiany dopłaty pacjenta dotyczą blisko 700 pozycji leków (wg kodów EAN) i najczęściej są wynikiem zmiany produktu wyznaczającego limit, zmiany ceny zbytu lub wprowadzenia na listy tańszego leku będącego odpowiednikiem leku już refundowanego. Zmiany te są na tyle niewielkie, iż nie wpłyną w znaczący sposób na wydatki ponoszone przez chorych na zakup leków refundowanych.

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.