IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

Opublikowany projekt utrzymuje refundację dla zdecydowanej większości leków dotychczas znajdujących się na listach obniżając wydatki NFZ i pacjentów. Na liście aptecznej nie znalazły się żadne nowe substancje czynne.

Nowe propozycje list refundacyjnych zawierają łącznie 4534 produktów (wg kodów EAN). Ogółem do wykazu zostało dopisanych 59 pozycji. W zakresie produktów refundowanych na rynku aptecznym znajduje się 49 nowych leków, przy czym wszystkie zawierają substancje czynne dotychczas obecne na listach refundacyjnych.

Na skutek przeprowadzonych negocjacji cenowych dotyczących cen zbytu a także zapisów ustawy refundacyjnej, które regulują metodykę wyliczania cen detalicznych, 2051 produktów zmieniło ceny detaliczne. W przypadku 2007 produktów cena detaliczna zmalała, zaś dla 44 produktów wzrosła. Skutkuje to także zmianami w zakresie dopłat pacjentów, które zmieniły się dla 1906 produktów obecnych na liście aptecznej. Zmniejszenie dopłaty pacjenta objęło 1257 produktów, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczy 83 produktów.
Zmiana ta, zakładając niezmienioną konsumpcję tych produktów (taką samą jak w okresie od stycznia do października 2015 roku), pozwoliłaby na zmniejszenie wydatków pacjentów o 187 mln zł. Dla 649 produktów wzrasta dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczy 36 produktów. W efekcie tej zmiany, zakładając niezmienioną konsumpcję tych produktów (taką samą jak w okresie od stycznia do października 2015 roku) pacjenci zapłaciliby więcej o 61 mln zł.

W zakresie lecznictwa szpitalnego dodano dwie substancje czynne: mitoxantrone oraz turoctocog alfa.W zakresie refundacji na rynku szpitalnym usunięto 28 produktów (wg kodów EAN). Wynikiem tego jest między innymi zmiana liczby programów lekowych. Od 1 stycznia 2016 roku nie będzie programu leczenia mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy). NFZ wydatkował na lek stosowany w tym programie - zawierający substancję czynną galsulfasum - w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku blisko 4,4 mln złotych. Średni koszt leczenia pacjenta w tym programie w 2014 roku wyniósł 2,6 mln złotych. Pozostałe usunięte leki to pozycje będące dotychczas w katalogu chemioterapii. W opublikowanym projekcie posiadają one swoje refundowane odpowiedniki.

źródło: IMS Health

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.