Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

Opublikowany projekt utrzymuje refundację dla zdecydowanej większości leków dotychczas znajdujących się na listach obniżając wydatki NFZ i pacjentów. Na liście aptecznej nie znalazły się żadne nowe substancje czynne.

Nowe propozycje list refundacyjnych zawierają łącznie 4534 produktów (wg kodów EAN). Ogółem do wykazu zostało dopisanych 59 pozycji. W zakresie produktów refundowanych na rynku aptecznym znajduje się 49 nowych leków, przy czym wszystkie zawierają substancje czynne dotychczas obecne na listach refundacyjnych.

Na skutek przeprowadzonych negocjacji cenowych dotyczących cen zbytu a także zapisów ustawy refundacyjnej, które regulują metodykę wyliczania cen detalicznych, 2051 produktów zmieniło ceny detaliczne. W przypadku 2007 produktów cena detaliczna zmalała, zaś dla 44 produktów wzrosła. Skutkuje to także zmianami w zakresie dopłat pacjentów, które zmieniły się dla 1906 produktów obecnych na liście aptecznej. Zmniejszenie dopłaty pacjenta objęło 1257 produktów, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczy 83 produktów.
Zmiana ta, zakładając niezmienioną konsumpcję tych produktów (taką samą jak w okresie od stycznia do października 2015 roku), pozwoliłaby na zmniejszenie wydatków pacjentów o 187 mln zł. Dla 649 produktów wzrasta dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczy 36 produktów. W efekcie tej zmiany, zakładając niezmienioną konsumpcję tych produktów (taką samą jak w okresie od stycznia do października 2015 roku) pacjenci zapłaciliby więcej o 61 mln zł.

W zakresie lecznictwa szpitalnego dodano dwie substancje czynne: mitoxantrone oraz turoctocog alfa.W zakresie refundacji na rynku szpitalnym usunięto 28 produktów (wg kodów EAN). Wynikiem tego jest między innymi zmiana liczby programów lekowych. Od 1 stycznia 2016 roku nie będzie programu leczenia mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy). NFZ wydatkował na lek stosowany w tym programie - zawierający substancję czynną galsulfasum - w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku blisko 4,4 mln złotych. Średni koszt leczenia pacjenta w tym programie w 2014 roku wyniósł 2,6 mln złotych. Pozostałe usunięte leki to pozycje będące dotychczas w katalogu chemioterapii. W opublikowanym projekcie posiadają one swoje refundowane odpowiedniki.

źródło: IMS Health

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...