IMS Health o zmianach na marcowej liście | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

IMS Health o zmianach na marcowej liście

IMS Health o zmianach na marcowej liście

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 46 produktów (wg kodów EAN), z których wszystkie miały już swoje odpowiedniki we wcześniejszym obwieszczeniu refundacyjnym.

Zmniejszono dopłatę pacjenta do leków stosowanych po przeszczepach. W zakresie lecznictwa szpitalnego przywrócono program leczenia mukopolisacharydozy typu VI oraz rozszerzono możliwości terapeutyczne w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B poprzez dodanie substancji czynnej simoktokog alfa.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji usunięto 47 produktów (wg kodów EAN). Ich usunięcie nie wpłynie na dostęp chorych do leczenia, gdyż wszystkie te leki mają swoje refundowane odpowiedniki.

Zmiany dopłaty pacjenta dotknęły w sumie 847 produktów (wg kodów EAN). Dla 402 produktów spadła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 24 produktów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, wśród leków, dla których zmniejszono dopłatę pacjenta, znalazły się leki dla osób po przeszczepach zawierające substancję czynną tacrolimus lub valganciclovir. Przejściowy wzrost dopłat pacjentów do niektórych z tych leków był związany z wejściem na listę refundacyjną odpowiedników tych substancji z dniem 1 stycznia 2016 roku.Zmniejszenie dopłaty pacjenta objęło 1257 produktów, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 83 produktów.

źródło: IMS Helth

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net