Infarma: zdrowie pod lupą OECD | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Infarma: zdrowie pod lupą OECD

Infarma: zdrowie pod lupą OECD

Tagi: 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kolejny raz przeanalizowała sytuację zdrowotną społeczeństw w 34 wysoko rozwiniętych krajach świata. Zgodnie z wytycznymi ekspertów OECD Polska powinna zwrócić szczególną uwagę na różnice w długości życia kobiet i mężczyzn, efektywność leczenia (przede wszystkim w onkologii) oraz dostęp do innowacyjnych terapii.

Plasujemy się wśród krajów o najniższych wydatkach na zdrowie w Europie. Polska, obok Grecji, wskazywana jest jako kraj, który w najmniejszym stopniu realizuje potrzeby zdrowotne swoich obywateli (poziom tzw. unmet medical needs). Znajduje to odbicie m.in. w niskich wydatkach publicznych na refundację leków. W efekcie Polskę cechuje najwyższy w OECD poziom dopłat pacjentów do leków. Z własnej kieszeni Polacy ponoszą aż 68% wydatków na leki dostępne w aptekach (w tym refundowane oraz OTC). Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż w przypadku krajów Europy Zachodniej czy krajów regionu – Węgier, Czech oraz Słowacji.

Niskie nakłady na zdrowie przekładają się na zbyt wolne tempo poprawy poziomu ochrony zdrowia. Zdaniem OECD prowadzi to w Polsce m.in. do zbyt dużej liczby przedwczesnych zgonów. Pomimo zauważalnych postępów w zakresie wczesnej diagnostyki, w Polsce wciąż mamy niski poziom 5-letniej przeżywalności w różnych rodzajach nowotworów (piersi, jelita grubego czy szyjki macicy). Nie najlepiej oceniono również poziom śmiertelności w chorobach układu sercowo-naczyniowego, czy rozwiązania przyjęte w leczeniu cukrzycy.Jedną z przyczyn niskich wyników Polski w zakresie jakości ochrony zdrowia może być kwestia podkreślanej przez OECD alokacji środków w ramach systemu. Znajdujemy się wśród krajów, w których na jednego mieszkańca przypada najwięcej łóżek szpitalnych. Zdaniem ekspertów tendencja ta, charakterystyczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, może wskazywać na nadmierną koncentrację na kosztownych zabiegach w ramach opieki szpitalnej. Odpowiednia opieka na poziomie podstawowym, większy nacisk na pomoc ambulatoryjną czy szersze wykorzystanie nieinwazyjnych metod leczenia, w tym innowacyjnych leków, mogłyby przynieść systemowi długofalowe oszczędności.

źródło: infowire

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.