Aleksandra Zielińska - farmaceutka i pisarka. Ma na swoim koncie takie książki jak „Przypadek Alicji” czy „Bura i szał” (fot. Krystian Lipiec)

W życiu trzeba próbować...

Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Infarma: zdrowie pod lupą OECD

Infarma: zdrowie pod lupą OECD

Tagi: 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kolejny raz przeanalizowała sytuację zdrowotną społeczeństw w 34 wysoko rozwiniętych krajach świata. Zgodnie z wytycznymi ekspertów OECD Polska powinna zwrócić szczególną uwagę na różnice w długości życia kobiet i mężczyzn, efektywność leczenia (przede wszystkim w onkologii) oraz dostęp do innowacyjnych terapii.

Plasujemy się wśród krajów o najniższych wydatkach na zdrowie w Europie. Polska, obok Grecji, wskazywana jest jako kraj, który w najmniejszym stopniu realizuje potrzeby zdrowotne swoich obywateli (poziom tzw. unmet medical needs). Znajduje to odbicie m.in. w niskich wydatkach publicznych na refundację leków. W efekcie Polskę cechuje najwyższy w OECD poziom dopłat pacjentów do leków. Z własnej kieszeni Polacy ponoszą aż 68% wydatków na leki dostępne w aptekach (w tym refundowane oraz OTC). Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż w przypadku krajów Europy Zachodniej czy krajów regionu – Węgier, Czech oraz Słowacji.

Niskie nakłady na zdrowie przekładają się na zbyt wolne tempo poprawy poziomu ochrony zdrowia. Zdaniem OECD prowadzi to w Polsce m.in. do zbyt dużej liczby przedwczesnych zgonów. Pomimo zauważalnych postępów w zakresie wczesnej diagnostyki, w Polsce wciąż mamy niski poziom 5-letniej przeżywalności w różnych rodzajach nowotworów (piersi, jelita grubego czy szyjki macicy). Nie najlepiej oceniono również poziom śmiertelności w chorobach układu sercowo-naczyniowego, czy rozwiązania przyjęte w leczeniu cukrzycy.Jedną z przyczyn niskich wyników Polski w zakresie jakości ochrony zdrowia może być kwestia podkreślanej przez OECD alokacji środków w ramach systemu. Znajdujemy się wśród krajów, w których na jednego mieszkańca przypada najwięcej łóżek szpitalnych. Zdaniem ekspertów tendencja ta, charakterystyczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, może wskazywać na nadmierną koncentrację na kosztownych zabiegach w ramach opieki szpitalnej. Odpowiednia opieka na poziomie podstawowym, większy nacisk na pomoc ambulatoryjną czy szersze wykorzystanie nieinwazyjnych metod leczenia, w tym innowacyjnych leków, mogłyby przynieść systemowi długofalowe oszczędności.

źródło: infowire

Również wprowadzeniu sildenafilu bez recepty w Polsce, towarzyszyły protesty ekspertów. (fot. Shutterstock)W Australii nie chcą sildenafilu bez...

Australijski rząd nie zgodził się na wprowadzenie na rynek sildenafilu bez recepty. „Bez...

Zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach nie jest istotne czy reklama jest dokonywana wewnątrz czy na zewnątrz placówki obrotu pozaaptecznego (fot. Shutterstock)Koniec promocji na leki w sklepach?...

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pod koniec sierpnia nałożył karę na sklep, w którym...

Naczelny Sąd Aptekarski zmienił wyrok Okręgowego Sądu Aptekarskiego i wymierzył farmaceutce karę 3 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu (fot. Shutterstock)Kierowniczka oszukiwała aptekę, w...

Pod koniec 2017 roku Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrywał sprawę farmaceutki, która wynosiła...

Wyniki plebiscytu Czytelników farmacja.plPoznaliśmy wydarzenie i osobowości 20-...

Czytelnicy portalu farmacja.pl wybrali wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej...

Pracownicy służby zdrowia i pacjenci są zachęcani do zgłaszania zdarzeń niepożądanych lub działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tych produktów (fot. Shutterstock)Infekcje narządów płciowych przy...

FDA (Food and Drug Administration) ostrzega, że odnotowano przypadki rzadkiej, ale poważnej...