Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Inspekcja Farmaceutyczna przekracza terminy do załatwienia wniosków

Inspekcja Farmaceutyczna przekracza terminy do załatwienia wniosków

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpływają skargi na Inspekcję Farmaceutyczną, dotyczące przekraczania terminów na rozpatrzenie wniosków o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Sąd jednak odrzuca skargi z zaskakującego powodu...

We wszystkich trzech przypadkach WSA wydał postanowienie o odrzuceniu skargi. (fot. Shutterstock)

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi aż trzykrotnie zajmował się skargami przedsiębiorców na Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Przyczyną skargi za każdym razem była "bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, polegającą na przekroczeniu terminów do załatwienia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki".

We wszystkich trzech przypadkach WSA wydał postanowienie o odrzuceniu skargi. Co ciekawe, przyczyną takiej decyzji Sądu było zawsze nieuiszczenie przez przedsiębiorcę wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł.

- Według art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd - czytamy w uzasadnieniu postanowienia.Wszystkie trzy skargi zostały złożone w połowie czerwca (III SAB/Łd 17/17, III SAB/Łd 16/17, III SAB/Łd 15/17). To wtedy też w mediach zaczęły się pojawiać informacje, o tym w jaki sposób niektórzy przedsiębiorcy będą próbowali obejść nowe przepisy, określane mianem 'apteki dla aptekarza'. Jeden ze sposobów miał polegać na złożeniu do WIF niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki (np. bez opinii Inspekcji Sanitarnej odnośnie lokalu na aptekę), a następnie złożenie wniosku o zawieszenie postępowania (czytaj więcej: Jak przedsiębiorcy obejdą 'aptekę dla aptekarza'?).

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...