Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

W tym cyklu felietonów postaram się pisać o medycznej marihuanie od naszej, zawodowej strony (fot. Shutterstock)

O medycznej marihuanie kilka...

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 416 aptek. Odnotowano też ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracowników aptek. Inspekcja skierowała też 5 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właścicieli apteki…

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. (fot. Shutterstock)

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Pracy o statystyki dotyczące kontroli aptek w 2017 roku oraz najczęściej stwierdzane uchybienia. Statystyki wyglądają niepokojąco. W 2017 roku inspektorzy pracy skontrolowało 416 aptek. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów wydano 995 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Decyzje dotyczyły najczęściej nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, informacji o ryzyku zawodowym, badań lekarskich, oświetlenia oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, a także składowania.

W zakresie prawa pracy inspektorzy PIP stwierdzali najczęściej nieprawidłowości odnoszące się do: formy i treści umowy o pracę, wypłaty wynagrodzenia, tworzenia dokumentacji pracowniczej, norm czasu pracy oraz zasad sporządzania rozkładów czasu pracy.

- Odnotowano również ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracownika - informuje nas mgr Marek Szcześniak, wicedyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyk Głównego Inspektoratu Pracy. - Do najczęstszych należało: niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. Ponadto w 11 przypadkach konieczne było skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu pracy.

Inspektora pracy skierowali również do prokuratury 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicieli aptek. Wszystkie dotyczyły udaremniania wykonania czynności służbowych przez inspektora pracy.

Źródło: mgr.farm

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...