Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 416 aptek. Odnotowano też ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracowników aptek. Inspekcja skierowała też 5 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właścicieli apteki…

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. (fot. Shutterstock)

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Pracy o statystyki dotyczące kontroli aptek w 2017 roku oraz najczęściej stwierdzane uchybienia. Statystyki wyglądają niepokojąco. W 2017 roku inspektorzy pracy skontrolowało 416 aptek. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów wydano 995 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Decyzje dotyczyły najczęściej nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, informacji o ryzyku zawodowym, badań lekarskich, oświetlenia oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, a także składowania.

W zakresie prawa pracy inspektorzy PIP stwierdzali najczęściej nieprawidłowości odnoszące się do: formy i treści umowy o pracę, wypłaty wynagrodzenia, tworzenia dokumentacji pracowniczej, norm czasu pracy oraz zasad sporządzania rozkładów czasu pracy.

- Odnotowano również ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracownika - informuje nas mgr Marek Szcześniak, wicedyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyk Głównego Inspektoratu Pracy. - Do najczęstszych należało: niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. Ponadto w 11 przypadkach konieczne było skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu pracy.

Inspektora pracy skierowali również do prokuratury 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicieli aptek. Wszystkie dotyczyły udaremniania wykonania czynności służbowych przez inspektora pracy.

Źródło: mgr.farm

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.