Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 416 aptek. Odnotowano też ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracowników aptek. Inspekcja skierowała też 5 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właścicieli apteki…

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. (fot. Shutterstock)

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Pracy o statystyki dotyczące kontroli aptek w 2017 roku oraz najczęściej stwierdzane uchybienia. Statystyki wyglądają niepokojąco. W 2017 roku inspektorzy pracy skontrolowało 416 aptek. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów wydano 995 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Decyzje dotyczyły najczęściej nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, informacji o ryzyku zawodowym, badań lekarskich, oświetlenia oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, a także składowania.

W zakresie prawa pracy inspektorzy PIP stwierdzali najczęściej nieprawidłowości odnoszące się do: formy i treści umowy o pracę, wypłaty wynagrodzenia, tworzenia dokumentacji pracowniczej, norm czasu pracy oraz zasad sporządzania rozkładów czasu pracy.

- Odnotowano również ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracownika - informuje nas mgr Marek Szcześniak, wicedyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyk Głównego Inspektoratu Pracy. - Do najczęstszych należało: niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. Ponadto w 11 przypadkach konieczne było skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu pracy.

Inspektora pracy skierowali również do prokuratury 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicieli aptek. Wszystkie dotyczyły udaremniania wykonania czynności służbowych przez inspektora pracy.

Źródło: mgr.farm

Naczelna Rada Aptekarska wyraża nadzieję, że cały szereg uwag, które zgłosiła zostanie wzięty pod uwagę, błędy zostaną wyeliminowane i uda się uniknąć kolejnych w przyszłości. (fot. Shutterstock)NIA: Rozporządzenie w sprawie recept...

W miniony poniedziałek przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej dyskutowali z...

Farmaceuci są przekonani, że jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanej przez ministerstwo formie, to właśnie oni staną się głównymi adresatami skarg i roszczeń pacjentów. (fot. Shutterstock)Będzie strajk farmaceutów? W środowisku...

Od kilku tygodni narastają negatywne emocje w środowisku farmaceutów. To efekt kolejnych...

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock) Farmaceucie zawieszono PWZ na 6...

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył...

Po powiązaniu prokuratury z osobą ministra sprawiedliwości na przestępczość lekową zaczęto patrzeć poważnie, a nie z pobłażaniem. (fot. Shutterstock)DGP: Zatrzymano płotki. Szczupaki wciąż...

Zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się procederem nielegalnego wywozu leków, jest w...

Kamsoft żąda podpisania dodatkowych umów oraz przesyłania znacznie większej liczby informacji niż to wynika z regulaminu akcji promocyjnej - twierdzi firma Sertum. (fot. Shutterstock)Czy firmy Bayer i Boehringer Ingelheim...

Zdaniem przedstawicieli firmy Sertum, niektórzy producenci leków prowadzący programy rabatowe...