W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

Inspekcja Pracy zgłasza właścicieli aptek do prokuratury

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 416 aptek. Odnotowano też ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracowników aptek. Inspekcja skierowała też 5 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właścicieli apteki…

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. (fot. Shutterstock)

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Pracy o statystyki dotyczące kontroli aptek w 2017 roku oraz najczęściej stwierdzane uchybienia. Statystyki wyglądają niepokojąco. W 2017 roku inspektorzy pracy skontrolowało 416 aptek. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów wydano 995 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Decyzje dotyczyły najczęściej nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, informacji o ryzyku zawodowym, badań lekarskich, oświetlenia oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, a także składowania.

W zakresie prawa pracy inspektorzy PIP stwierdzali najczęściej nieprawidłowości odnoszące się do: formy i treści umowy o pracę, wypłaty wynagrodzenia, tworzenia dokumentacji pracowniczej, norm czasu pracy oraz zasad sporządzania rozkładów czasu pracy.

- Odnotowano również ponad 250 wykroczeń przeciwko prawom pracownika - informuje nas mgr Marek Szcześniak, wicedyrektor Departamentu Planowania Analiz i Statystyk Głównego Inspektoratu Pracy. - Do najczęstszych należało: niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy ukarali osoby odpowiedzialne 53 mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 69 tys. złotych. Ponadto w 11 przypadkach konieczne było skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu pracy.

Inspektora pracy skierowali również do prokuratury 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicieli aptek. Wszystkie dotyczyły udaremniania wykonania czynności służbowych przez inspektora pracy.

Źródło: mgr.farm

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...