W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Izby aptekarskie będą przyznawać "twarde" punkty edukacyjne?

Izby aptekarskie będą przyznawać "twarde" punkty edukacyjne?

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Jak proponowane zmiany wpłyną na jakość i dostępność szkoleń dla farmaceutów?

Zmiany mają zwiększyć zainteresowanie szkoleniami ciągłymi wśród farmaceutów.

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. W stosunku do obowiązujących przepisów, nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian - doprecyzowuje między innymi program szkoleń ciągłych. Projekt zakłada, że obejmie on wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień z zakresu opieki farmaceutycznej oraz postępu nauk farmaceutycznych, w szczególności:

a) farmakoterapii,
b) technologii postaci produktów leczniczych,
c) farmacji aptecznej,
d) farmacji szpitalnej,
e) farmacji klinicznej,
f) leku roślinnego,
g) farmakologii,
h) biotechnologii farmaceutycznej,
i) farmakoekonomiki,

Punkty edukacyjne będzie można otrzymywać również za udział w szkoleniach z zakresu zdrowia publicznego, w tym nadużywania oraz uzależnienia od produktów leczniczych, prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty, nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Sporą zmianą będzie również możliwość organizowania kursów przez Naczelną Izbę Aptekarską i okręgowe izby aptekarskie, obejmujących ćwiczenia za które farmaceuci otrzymają "twarde" punkty edukacyjne. Wszytko przez nowe brzmienie paragrafu 6 rozporządzenia. Do tej pory brzmiał on następująco:

Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

W projekcie nowego rozporządzenia fragment ten uzupełniono:Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b, z wyłączeniem uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z obszaru nauk farmaceutycznych.

Do tej pory izby aptekarskie mogły przyznawać jedynie punkty "miękkie" za organizowane lub współorganizowane przez siebie szkolenia.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia ustalono maksymalną kwotę opłaty dla jednostki szkolącej, za jedną godzinę ciągłego szkolenia na 28 zł brutto. Obecnie opłaty za ciągłe szkolenia prowadzone przez jednostki szkolące nie mogą przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zyski za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

- Poprzez projektowane zmiany przewiduje się zwiększenie zainteresowania odbywaniem szkoleń ciągłych, w wyniku czego powinno nastąpić zwiększenie wykwalifikowanej kadry, która będzie zobowiązana do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w szkoleniach ciągłych, co zapewni bezpieczeństwo oraz wysoki poziom i kompetencje przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji

Projekt dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Obowiązujące rozporządzenie dostępne jest z kolei w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Źródło: rcl.gov.pl

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...