„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Jak 12 listopada mają pracować apteki? Oficjalny komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej

Jak 12 listopada mają pracować apteki? Oficjalny komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw RP ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada został ustanowiony świętem narodowym i traktowany jest jako dzień wolny od pracy. Jak tego dnia będą pracować apteki?

Apteki, które 12 listopada nie pełnią dyżurów, również będą mogły być otwarte, jednakże będzie to praca w dzień świąteczny. (fot. Shutterstock)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

- Obowiązek zapewnienia dostępności świadczeń w dniu 12 listopada 2018 r. dotyczy wyłącznie aptek objętych w tym dniu rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, określonego przez radę powiatu w drodze uchwały, z którego wynika, że dana apteka ma obowiązek zapewnić dostępność świadczeń w tym dniu z uwagi na fakt, że jest to dzień wolny od pracy - informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym informuje, że apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

A co z aptekami, które nie pełnią dyżurów?

Zgodnie z interpretacją poszczególnych izb aptekarskich apteki, które 12 listopada nie pełnią dyżurów, również będą mogły być otwarte, jednakże będzie to praca w dzień świąteczny.

- Wówczas pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym ewentualnie do zapłacenia stosownego wynagrodzenia za pracę w dzień świąteczny zgodnie z Kodeksem pracy - informuje w swoim komunikacie Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska.Podobnego zdania jest Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, która również wydała w tej sprawie komunikat.

- Wyrażam pogląd, że apteki, które nie pełnią dyżuru, mogą pracować 12 listopada 2018 r., natomiast uważam, że pracodawca nie ma podstaw prawnych do nakazania pracownikowi przyjść do pracy, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to apteka dyżurująca - pisze Krystian Szulc,

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej jednocześnie wskazuje, że w aptece dyżurującej, w związku z ustawą w zwiększonej ilości godzin, pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi pracę w zwiększonym wymiarze czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy rozliczonym zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wynika to wprost z art. 3 ust. 2 ustawy oraz pomocniczo z informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia z 26 października 2018 r., która zachowuje swoją aktualność: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7680

Źródło: ŁW/NIA/MZ/SIA

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...