Jak partie chcą chronić zdrowie Polaków? | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Jak partie chcą chronić zdrowie Polaków?

Jak partie chcą chronić zdrowie Polaków?

Tagi: 

Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną, lepszy dostęp do świadczeń medycznych, efektywna opieka nad najmłodszymi i seniorami, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii – to najważniejsze punkty do realizacji w obszarze ochrony zdrowia, jakie w kampanii wyborczej podnoszą przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych.

W ramach inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeanalizowali programy wyborcze w części dotyczącej opieki zdrowotnej sześciu największych ugrupowań politycznych.

Wszystkie ugrupowania deklarują konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia uznając aktualne finansowanie za niewystarczające, a także widzą potrzebę uruchomienia dodatkowych źródeł finansowania. Żadne z pięciu ugrupowań nie mówi też wprost o podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Platforma Obywatelska deklaruje gwarantowany wzrost przychodów płatnika publicznego z tytułu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co ma skutkować wzrostem wpływu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak mowy o podnoszeniu wysokości składki. Dodatkowym źródłem finansowania mają być dodatkowe ubezpieczenia w formie dobrowolnej (abonamenty i ubezpieczenia wzajemne), które nie ograniczą dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym. PO zapowiada także stworzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych, których celem będzie wsparcie finansowania kompleksowej opieki nad seniorami.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie finansowania budżetowego ochrony zdrowia, likwidację NFZ i przekazanie wojewodom zarządzania środkami na świadczenia medyczne na poziomie województw. Według PiS wydatki na zdrowie powinny być na poziomie 6% PKB. PiS zapowiada także dodatkowe finansowanie publicznych jednostek ochrony zdrowia poprzez stworzenie Funduszu Budowy, Modernizacji i Utrzymania Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, który ma wspierać samorządy oraz publiczne podmioty w ich utrzymaniu i rozwijaniu. Podobnie jak PO, PIS również widzi konieczność uruchomienia ubezpieczenia pielęgnacyjnego, z którego mają być pokrywane koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak PO, stawia na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego (jako źródła dodatkowych środków m.in. na służbę zdrowia) oraz sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Ludowcy postulują konieczność przeprowadzenia pilnej i globalnej reformy zasad działania służby zdrowia (bez wskazania założeń), a także konieczność wyposażania w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych.Zjednoczona Lewica zapowiada wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB, ale dodatkowe pieniądze dla systemu chce uzyskać poprzez wprowadzenie składki zdrowotnej od wszystkich dochodów z pracy, w tym od umów cywilno-prawnych.

Nowoczesna Ryszarda Petru chce – podobnie jak PO – szukać nowych źródeł finansowania – m.in. wprowadzić możliwość współpłacenia za wybrane i dokładnie zdefiniowane procedury medyczne. Ugrupowanie Ryszarda Petru zapowiada również doprecyzowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i redukcję niepotrzebnych kosztów. Wszystkie ugrupowania wskazują też środki unijne jako ważne źródło środków finansowych wspierających rozwój infrastruktury medycznej.

Wszystkie ugrupowania stawiają na profilaktykę i rozwój medycyny szkolnej. PiS, PSL i PO zapowiadają utworzenie nowoczesnego systemu medycyny szkolnej obejmującego m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę, promocję zdrowia, a także powrót do szkół gabinetów stomatologicznych, lekarskich i pielęgniarek. PO podkreśla konieczność kontynuacji prac nad rozszerzeniem kalendarza szczepień. Wszystkie ugrupowania stawiają na edukację pacjenta, profilaktykę i popularyzację sportu od przedszkola. Wspólny jest także postulat rozwijania programów profilaktycznych w celu szybkiego wykrywania groźnych schorzeń.

źródło: infowire

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.