Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Jak partie chcą chronić zdrowie Polaków?

Jak partie chcą chronić zdrowie Polaków?

Tagi: 

Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną, lepszy dostęp do świadczeń medycznych, efektywna opieka nad najmłodszymi i seniorami, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii – to najważniejsze punkty do realizacji w obszarze ochrony zdrowia, jakie w kampanii wyborczej podnoszą przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych.

W ramach inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeanalizowali programy wyborcze w części dotyczącej opieki zdrowotnej sześciu największych ugrupowań politycznych.

Wszystkie ugrupowania deklarują konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia uznając aktualne finansowanie za niewystarczające, a także widzą potrzebę uruchomienia dodatkowych źródeł finansowania. Żadne z pięciu ugrupowań nie mówi też wprost o podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Platforma Obywatelska deklaruje gwarantowany wzrost przychodów płatnika publicznego z tytułu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co ma skutkować wzrostem wpływu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak mowy o podnoszeniu wysokości składki. Dodatkowym źródłem finansowania mają być dodatkowe ubezpieczenia w formie dobrowolnej (abonamenty i ubezpieczenia wzajemne), które nie ograniczą dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym. PO zapowiada także stworzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych, których celem będzie wsparcie finansowania kompleksowej opieki nad seniorami.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie finansowania budżetowego ochrony zdrowia, likwidację NFZ i przekazanie wojewodom zarządzania środkami na świadczenia medyczne na poziomie województw. Według PiS wydatki na zdrowie powinny być na poziomie 6% PKB. PiS zapowiada także dodatkowe finansowanie publicznych jednostek ochrony zdrowia poprzez stworzenie Funduszu Budowy, Modernizacji i Utrzymania Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, który ma wspierać samorządy oraz publiczne podmioty w ich utrzymaniu i rozwijaniu. Podobnie jak PO, PIS również widzi konieczność uruchomienia ubezpieczenia pielęgnacyjnego, z którego mają być pokrywane koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak PO, stawia na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego (jako źródła dodatkowych środków m.in. na służbę zdrowia) oraz sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Ludowcy postulują konieczność przeprowadzenia pilnej i globalnej reformy zasad działania służby zdrowia (bez wskazania założeń), a także konieczność wyposażania w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych.Zjednoczona Lewica zapowiada wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB, ale dodatkowe pieniądze dla systemu chce uzyskać poprzez wprowadzenie składki zdrowotnej od wszystkich dochodów z pracy, w tym od umów cywilno-prawnych.

Nowoczesna Ryszarda Petru chce – podobnie jak PO – szukać nowych źródeł finansowania – m.in. wprowadzić możliwość współpłacenia za wybrane i dokładnie zdefiniowane procedury medyczne. Ugrupowanie Ryszarda Petru zapowiada również doprecyzowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i redukcję niepotrzebnych kosztów. Wszystkie ugrupowania wskazują też środki unijne jako ważne źródło środków finansowych wspierających rozwój infrastruktury medycznej.

Wszystkie ugrupowania stawiają na profilaktykę i rozwój medycyny szkolnej. PiS, PSL i PO zapowiadają utworzenie nowoczesnego systemu medycyny szkolnej obejmującego m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę, promocję zdrowia, a także powrót do szkół gabinetów stomatologicznych, lekarskich i pielęgniarek. PO podkreśla konieczność kontynuacji prac nad rozszerzeniem kalendarza szczepień. Wszystkie ugrupowania stawiają na edukację pacjenta, profilaktykę i popularyzację sportu od przedszkola. Wspólny jest także postulat rozwijania programów profilaktycznych w celu szybkiego wykrywania groźnych schorzeń.

źródło: infowire

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...