Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. (fot. Shutterstock)

Poza czubek własnego nosa

 Stosowanie substancji konserwujących regulowane jest przepisami prawnymi, a na opakowaniach produktów musi znajdować się oznaczenie stosowanego środka. (fot. Shutterstock)

Konserwanty w żywności -...

Niskie pensje techników to kwestia różnicy wykształcenia czy braku szacunku? (fot. Shutterstock)

Ile powinien zarabiać technik...

Z pewnością bacznym czytelnikom nie umknęły w ostatnim miesiącach sponsorowane artykuły i wywiady z właścicielami największych sieci aptecznych. (fot. Shutterstock)

Ewolucja reklamy aptek?

Czy substancje pomocnicze rzeczywiście są obojętne dla organizmu? (fot. Shutterstock)

Nie takie obojętne...

Jak przedsiębiorcy obejdą 'aptekę dla aptekarza'?

Jak przedsiębiorcy obejdą 'aptekę dla aptekarza'?

Przedsiębiorcy liczą, że złożenie wniosku jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów umożliwi im w przyszłości – nawet za kilka lat – otwarcie apteki na starych zasadach. A to dzięki instytucji zawieszenia postępowania - czytamy w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna.

Czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki z negatywną opinią inspekcji sanitarnej?

- W ostatnich tygodniach wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne zostały zasypane wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z naszych informacji wynika, że jest ich nawet czterokrotnie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Powód? Jednym z nich jest chęć skorzystania z przepisów na dotychczasowych warunkach - pisze Patryk Słowik i Jakub Styczyński.

Pomóc ma w tym furtka w przepisach, jaką jest instytucja zawieszenia postępowania administracyjnego. Otóż wystarczy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, a następnie wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z kolejnym wnioskiem – o zawieszenie postępowania. Artykuł 98 par. 1 k.p.a. określa bowiem, że organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Przy czym par. 2 art. 98 wprowadza cezurę czasową. Przewiduje bowiem, że jeśli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Wiele wskazuje jednak na to, że inspektorzy farmaceutyczni będą takie wnioski rozpatrywali indywidualnie i nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zawieszenie postępowania.

- I tak przykładowo: inspekcja farmaceutyczna najprawdopodobniej nie będzie robiła problemów temu, kto już kilka miesięcy temu kupił lokal i zaczął go wyposażać. Za to z odmową zawieszenia postępowania może spotkać się ten, kto wniosek co prawda złożył, ale na „dziurę w ziemi” - piszą dziennikarze Gazety Prawnej.

Autorzy zwracają też uwagę na ciekawą kwestię opinii Inspekcji Sanitarnej, która musi być dołączona do wniosko o otwarcie apteki. W sytuacji, gdy dotyczy on "dziury w ziemi" nie jest możliwe jej uzyskanie - tymczasem jest ona niezbędna.

- I tu jednak prawnicy doradzający największym sieciom aptecznym znaleźli rozwiązanie, które mogą wykorzystać także mniejsi przedsiębiorcy. Art. 100 ust. 2 pkt 4 obliguje bowiem do doręczenia opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz nigdzie nie jest wskazane, że musi to być opinia pozytywna. Negatywną zaś można w wielu inspektoratach otrzymać od ręki - czytamy w Gazecie Prawnej.

Zgodnie z wykładnią przyjętą w inspektoratach wymóg przedłożenia opinii sanitarnej jest wyłącznie wymogiem formalnym, który jest jedynie jednym z warunków wszczęcia postępowania administracyjnego. Dla wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego opinia nie jest wiążąca, a jedynie służy jako pomoc w postępowaniu. Organ ma prawo wydać zezwolenie mimo negatywnej opinii, może przecież posłużyć się opinią np. biegłego w sprawach bhp, wentylacji, budownictwa itd. Analogicznie, posługując się stanowiskiem biegłych w danej dziedzinie, inspektor farmaceutyczny może też nie wydać zezwolenia mimo pozytywnej opinii sanitarnej.

W inspekcji farmaceutycznej trwają narady, co robić z wnioskami, do których dołączone są opinie negatywne.

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna.

Źródło: gazetaprawna.pl

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.