Jak zwiększyć publiczne wydatki na zdrowie? | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Jak zwiększyć publiczne wydatki na zdrowie?

Jak zwiększyć publiczne wydatki na zdrowie?

Tagi: 

Zmiany demograficzne, poprawa finansowania ochrony zdrowia i wzmocnienie dialogu społecznego – te trzy kwestie stanowią kluczowe punkty na mapie drogowej do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce.

W ramach 60 sesji naukowych i paneli dyskusyjnych zorganizowanych podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych lekarze, eksperci i politycy wskazywali także na znaczenie jakie dla przezwyciężenie największych wyzwań w ochronie zdrowia mają inwestycje w innowacyjne leczenie.

Katowicki Kongres Wyzwań Zdrowotnych (18-20 lutego br.) zgromadził ponad 2 tysiące uczestników oraz 250 prelegentów reprezentujących wszystkie środowiska związane z ochroną zdrowia. Ton dyskusjom, zorganizowanym w ramach 60 paneli, nadało wystąpienie ministra Konstantego Radziwiłła otwierające Kongres. Minister nakreślił najważniejsze wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Wśród nich wybrzmiały przede wszystkim dwie kwestie - publicznych wydatków przeznaczanych na zdrowie oraz demografii. Nawiązania do tych tematów były silnie obecne podczas niemal wszystkich sesji dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych oraz problemów systemowych.

W perspektywie krótkookresowej, większe nakłady publiczne na zdrowie są możliwe dzięki stopniowemu przenoszeniu części zadań finansowanych przez NFZ do budżetu ministerstwa. Andrzej Jacyna, wiceprezes NFZ, wyraził nadzieję, że utrzymany zostanie system składkowy a jednocześnie systematycznie zwiększany będzie budżet Ministerstwa. Zwolennikiem takiego rozwiązania zdawał się być również Andrzej Sośnierz, który zwrócił jednak uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa: „niestety w pojedynku o pieniądze Minister Zdrowia zawsze przegra z Ministrem Finansów”– podkreślił.Jak podkreślali Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich, przedstawiciele ministerstwa nie tylko deklarują większą otwartość. Włączają oni pacjentów w prace zespołów problemowych oraz proces legislacyjny.

źródło: infowire

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.