Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec pacjenta?

Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec pacjenta?

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw dowiedzieć się, dla kogo jest on przeznaczony, a także, czy pacjent wie, co kupuje i jak ma to stosować. Powinien poinformować go też o możliwych, istotnych skutkach ubocznych. Niestety, w praktyce trochę to inaczej wygląda, zwłaszcza w aptekach, nastawionych głównie na handel...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)

- Moja koleżanka prowadzi aptekę i w pewnym momencie zdecydowała się rozszerzyć jej usługi o opiekę farmaceutyczną. Wtedy zaprosiła mnie do współpracy. Wyboru pacjentów, na podstawie realizowanych recept, miały dokonać farmaceutki pracujące w tej aptece. Tego konkretnego człowieka skierowała więc do mnie jedna z farmaceutek, gdy zauważyła, że kupuje leki z różnych grup terapeutycznych, przepisywane przez różnych lekarzy - opowiada Dr Mariola Drozd, farmaceutka z UM w Lublinie w wywiadzie dla Serwisu Zdrowie PAP. - Zapytała go, czy chce porozmawiać bardziej szczegółowo na temat swoich leków. Pacjent wyraził zgodę, najpierw ustnie, potem pisemnie. Świadoma zgoda w takim przypadku, wyrażona na piśmie, jest niezbędna.

Dr Drozd przypomina, że profesjonalna opieka farmaceutyczna to kompleksowy i dokumentowany proces doradzania pacjentowi w zakresie farmakoterapii, w celu optymalizacji jej efektów i poprawy jakości życia pacjenta. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii odbywa się we współpracy z pacjentem i jego lekarzami, a w razie potrzeby także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

- Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń, a to wszystko w atmosferze spokoju i dyskrecji, czyli nie przy okienku, lecz w osobnym pomieszczeniu - mówi farmaceutka.

Jej zdaniem ważnym elementem opieki farmaceutycznej jest przegląd lekowy, czyli analiza wszystkich leków, które pacjent stosuje. Chodzi w nim głównie o wykrycie tzw. problemów lekowych, którymi są zdarzenia lub okoliczności związane z farmakoterapią, które w rzeczywistości lub potencjalnie zakłócają pożądane skutki zdrowotne terapii.

- Weźmy przykład pacjenta, który jest uczulony na penicylinę. Dostaje w zamian cefalosporynę. I choć teoretycznie nie powinno być u niego reakcji uczuleniowej (inna grupa chemiczna), to jednak taka reakcja może wystąpić, w efekcie tzw. uczulenia krzyżowego. Najczęściej problemem lekowym jest ukryta interakcja czy działanie niepożądane leku, które można wykryć dopiero po głębszej analizie. Mogą one powodować wystąpienie u pacjenta dodatkowych objawów, które błędnie zinterpretowane przez lekarza prowadzą do postawienia diagnozy, że to oddzielna jednostka chorobowa - opisuje Mariola Drozd.Zwraca ona uwagę, że przegląd lekowy może przeprowadzić magister farmacji, ale także lekarz.

- Uważam jednak, że przeglądy lekowe powinien wykonywać farmaceuta, dzięki czemu lekarz może zająć się leczeniem. Współpraca lekarza i farmaceuty na płaszczyźnie farmakoterapii byłaby uzupełnianiem się, sprzyjającym lepszemu wykorzystaniu wiedzy poszczególnych zawodów medycznych - mówi farmaceutka i dodaje, że teoretycznie, każda apteka powinna świadczyć taką usługę, ale z różnych powodów tak nie jest. - W każdym razie obowiązku takiego farmaceuta nie ma. Podejmowana ona jest na zasadzie dobrowolności.

Zdaniem Marioli Drozd przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw dowiedzieć się, dla kogo jest on przeznaczony, a także, czy pacjent wie, co kupuje i jak ma to stosować. Powinien poinformować go też o możliwych, istotnych skutkach ubocznych.

- Niestety, w praktyce trochę to inaczej wygląda, zwłaszcza w aptekach, nastawionych głównie na handel. Tam pacjent jest traktowany jak klient - stwierdza farmaceutka.

Cały wywiad dostępny w serwisie Zdrowie PAP

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...