Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Jałowe opakowania wskazane w przypadku leków recepturowych zawierających wodę

Jałowe opakowania wskazane w przypadku leków recepturowych zawierających wodę

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej dla województwa łódzkiego ustosunkował się do kwestii wykorzystywania przez apteki jałowych opakowań w recepturze. Jego zdaniem w przypadku leków recepturowych zawierających wodę należy wykorzystywać jałowe opakowania.

Często w hurtowniach można kupić dla danej formulacji lub objętości jedynie opakowania jałowe, stąd farmaceuta zmuszony jest do wykorzystania takiego opakowania (fot. shutterstock)

W liście do prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, Pawła Stelmacha, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej dla województwa łódzkiego, prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak, poruszył temat wykorzystywania w recepturze aptecznej gotowych, jałowych opakowań leków. Zwrócił on uwagę, że brak jest uregulowań prawnych nakazujących osobie wykonującej lek recepturowy używanie konkretnych opakowań dla wykonywanego leku. W jego opinii można się powoływać jednak na niektóre zapisy zawarte w rozdziale dotyczących receptury w Farmakopei XI.

Zapisy te mówię, ze "zaleca się wprowadzać analizę ryzyka niewłaściwej jakości sporządzenia leku, biorąc pod uwagę m.in. ilość niezbędnych czynności podczas przygotowywania preparatu, konieczność przeprowadzania obliczeń, trwałość, indeks terapeutyczny substancji czynnej, drogę podania preparatu".

Prof. Stańczak zwraca uwagę, że po raz pierwszy Farmakopea XI odnosi się w podrozdziale 2-2 (str. 4397) do okresu przydatności do użycia preparatów sporządzonych w recepturze.- Pomimo tych wytycznych, przy dużej różnorodności składników leków recepturowych, trudno jest ustalić rzeczywisty okres przydatności do użycia, szczególnie w przypadku preparatów w skład których wchodzi woda czy gotowe preparaty - pisze konsultant. - Stąd wiele bezpieczniej będzie wykorzystać gotowe opakowania wyjałowione, zwłaszcza, że często pacjenci wykorzystują dłużej przygotowany lek recepturowy niż by to wynikało z okresu przydatności do użycia.

Zdaniem prof. Stańczaka biorąc to pod uwagę, w przypadku preparatów zawierających wodę jako składnik leku, należy wykorzystywać gotowe opakowania jałowe.

- Takie podejście pozwoli również zabezpieczyć odpowiednią czystość mikrobiologiczną przypisaną do danej formy preparatu - uważa ekspert. - Ponadto otrzymywałem informacje od farmaceutów, że często w hurtowniach można kupić dla danej formulacji lub objętości jedynie opakowania jałowe, stąd często farmaceuta zmuszony jest do wykorzystania takiego opakowania.

Źródło: OIA w Łodzi

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...