W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

To już III edycja studiów podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii”

To już III edycja studiów podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii”

Tagi: 

Rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych "Zioła w profilaktyce i terapii". Studium utworzone jest przy Wydziale Farmaceutycznym w Poznaniu, a jednostką prowadzącą jest Katedra i Zakład Farmakognozji. Główne zagadnienia ujęte w programie dotyczą działania i praktycznych zasad stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu różnych chorób, procesów technologicznych stosowanych w przemyśle zielarskim.

To już III edycja studiów podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii”

Studia podyplomowe "Zioła w praktyce i terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych. Zdobyta wiedza będzie użyteczna w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarski, przemysł farmaceutyczny, szczególnie zielarski) i w innych zawodach o profilu medycznym, a także dla osób zainteresowanych ziołolecznictwem.

Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów UM w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych), przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego. Do prowadzenia wykładów zostali też zaproszeni lekarze różnych specjalności stosujący w praktyce lekarskiej zioła.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia (167 godzin) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty (godz. 8.30 - 18.00) i w niedziele (godz. 8.00 - 17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo), biologicznym, chemicznym, przyrodniczym, innym.Rekrutacja odbywać się będzie od 06. 06. 2016 r.  do 14. 10. 2016. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmakognozji, 60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4.

Więcej informacji na stronie: www.farmakognozja.ump.edu.pl

Źródło: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...