Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Kampania Fundacji Aflofarm trafia w sedno istotnego problemu

Kampania Fundacji Aflofarm trafia w sedno istotnego problemu

Pomimo wyraźnego trendu rzucania papierosów, palenie tytoniu wciąż jest popularne wśród młodzieży. Jest to tym większy problem, że osobom uzależnionym w młodym wieku zdecydowanie trudniej jest rozstać się z nałogiem w przyszłości – mówi prof. Adam Fronczak - polski lekarz internista, farmakolog, specjalista zdrowia publicznego i ekspert merytoryczny kampanii antynikotynowej „Nie Spal się na Starcie” realizowanej przez Fundację Aflofarm.

Prof. Adam Fronczak - polski lekarz internista, farmakolog, specjalista zdrowia publicznego

Dlaczego zdecydował się Pan wesprzeć kampanię Nie Spal się na Starcie?

Od wielu lat zajmuję się problemem leczenia nikotynizmu i wiem, że szczególnie ważną rolę w walce z papierosami odgrywa profilaktyka. Statystyki pokazują jednoznacznie, że wśród tzw. hard-smokersów (palących więcej niż paczkę dziennie) bardzo duży odsetek stanowią osoby, które wpadały w sidła nałogu w młodym wieku. Warto przy tym podkreślić, że nastolatki są dość specyficzną grupą, która wymaga specjalnego potraktowania. Trudno trafić do nich za pomocą argumentów, które zazwyczaj odniosłyby skutek, gdyby były kierowane do osób dorosłych. Moim zdaniem zdecydowanie brakowało akcji, której celem byłaby głównie profilaktyka, a jednocześnie – która byłaby zaprojektowana z myślą o młodzieży. Cieszę się, że Fundacja Aflofarm dostrzegła ten problem i z przyjemnością zgodziłem się objąć funkcję partnera merytorycznego kampanii.

Jakie działania były podejmowane w ramach kampanii?

Osią całej kampanii jest film edukacyjny stworzony wspólnie z telewizją Discovery. Jest on podzielony na kilka segmentów, które dotyczą różnych aspektów palenia papierosów. Poszczególne części są prowadzone przez ambasadorów – czyli osoby znane i rozpoznawalne przez nastolatków, jak m.in. Maciej „Gleba” Florek, Izabella Krzan czy Siostry ADiHD. W styczniu w kinie Atlantic w Warszawie odbyła się premiera filmu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Aby wszystkie dzieci mogły zapoznać się z kampanią, informacje na ten temat wraz z materiałami edukacyjnymi i konspektem lekcji o szkodliwości palenia zostały wysłane do 22 tysięcy szkół w Polsce. Ponadto, w ramach kampanii, młodzież może wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest 10 tysięcy złotych. Zadanie konkursowe polega na dokręceniu do filmu dodatkowej, autorskiej części, poruszającej problem związany z paleniem papierosów. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.niespalsienastarcie.pl.

Czy palenie wśród młodzieży to duży problem społeczny?

Palenie wśród młodzieży jest wielkim problemem. W wielu badaniach epidemiologicznych oceniających skalę tego zjawiska, odsetek palących młodocianych waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Większy odsetek palących papierosy spotyka się wśród studentów a mniejszy - u uczniów szkół podstawowych i średnich. Zidentyfikowano w tych badaniach, że odsetek palących dziewcząt jest bliski do palących chłopców a w niektórych grupach - np. wśród studentów - wyższy. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ prowadzić to może do uszkodzenia materiału genetycznego i może mieć wpływ na pogorszenie płodności w wieku prokreacyjnym.W jaki sposób palenie wpływa na organizm młodego człowieka?

Organizm młodego człowieka jest w ciągłym rozwoju. Substancje toksyczne (ok. 4000) lub rakotwórcze (ok. 40), zawarte w dymie tytoniowym mają zdecydowany wpływ na procesy metaboliczne zachodzące w komórkach i w znacznym stopniu je upośledzają. Prowadzą do niedotlenienia organizmu, upośledzają funkcje reprodukcyjne, uszkadzają rozwój narządów. Udowodniono, że młodociani palacze tytoniu dłużej odrabiają lekcje, gorzej zapamiętują materiał szkolny i otrzymują niższe oceny z poszczególnych przedmiotów. Istotnym problemem jest wpływ palenia tytoniu przez kobiety w ciąży na rozwój płodu. Palenie papierosów jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka poronień samoistnych, porodów przedwczesnych, hipotrofii płodu, zespołu nagłej śmierci niemowlęcia oraz szeregu innych patologii wieku rozwojowego. Oceniono w badaniach, że różnica w średniej masie urodzeniowej noworodków kobiet, które zerwały z nałogiem palenia i palącymi przez całą ciążę, wynosi ok. 200 g. Zarówno palenie papierosów przez kobiety w ciąży jak i palenie tytoniu przez dzieci w wieku szkolnym ma wybitnie niekorzystny wpływ na zdrowie. Dochodzi do uszkodzenia w obrębie organelli komórkowych i zapoczątkowane zostają mutacje, które mogą być wstępem do rozwoju chorób nowotworowych. Zwiększa się również ilość ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego. Należy wspomnieć, że deficyty neuro-behawioralne, deficyty neurorozwojowe i nowotwory dziecięce występują zarówno u dzieci narażonych na bierne palenie jak i aktywnie palących.


Co Pana zdaniem powinno się zrobić, aby zniechęcić młodzież do sięgania po papierosa?

Należy dążyć do szerokiej, efektywnej edukacji młodzieży na temat negatywnych skutków palenia papierosów. Samymi zakazami nie osiągniemy efektu w postaci zaprzestania palenia przez dzieci w wieku szkolnym. Zdecydowanie więcej lekcji powinno być poświęconych informacjom na temat chorób odtytoniowych i innych skutków palenia papierosów (społecznych, finansowych itd.). Poprzez edukację, rzetelną informację o problemie jesteśmy w stanie zmniejszyć odsetek młodocianych palaczy. Należy również pokazywać przykłady z życia znanych osób, które są najlepszym świadectwem sukcesów jakie odniosły po zaprzestaniu palenia.

Jak kampania Fundacji Aflofarm odpowiada na te potrzeby?

Kampania „Nie spal się na starcie” doskonale wpisuje się w problematykę uzależnienia od tytoniu. Podczas kampanii młodzi ludzie mogą dowiedzieć się więcej na temat skutków palenia papierosów zarówno w perspektywie krótko- jak i długookresowej. Spotkania, rozmowy, dostęp do informacji jak i aktywne ich zaangażowanie się w tworzenie filmików na temat rzucania palenia to świetna droga do wykreślenia papierosów z początków drogi życiowej. Właśnie dlatego kampania Fundacji Aflofarm to nie jednorazowa akcja, a długofalowe działania, których celem jest edukacja oraz aktywizacja młodzieży w tym obszarze.

Firma przekonywała, że jej syropy nie są napojami z perspektywy funkcji i właściwości (fot. Shutterstock)Firma przegrała spór o VAT na syrop

Urząd statystyczny zaliczył syropy jednej z firm do ugrupowania PKWiU 11.07.190.0 - "pozostałe...

Obecnie prawie na każdym kroku można spotkać się ze sprzedażą ziół między innymi: w kioskach, drogeriach, supermarketach... (fot. Shutterstock) W sprawie monopolu hurtowni...

Poseł Jan Dziedziczak wystosował interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie monopolu hurtowni...

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli przechowywania szczepionek będą w najbliższej przyszłości poszerzone (fot. MGR.FARM)MZ: brak jest możliwości wyłączenia...

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Porozumieniu Pracodawców Opieki Zdrowotnej na list, w którym...

W niektórych partiach produkowanego w Azji irbesartanu znaleziono zanieczyszczenie rakotwórczym związkiem podobnym do NDMA – NDEA (fot. Shutterstock)Nie tylko walsartan był zanieczyszczony...

Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że kolejna substancja czynna dostarczana od jednego z...

Sprawca napadu tuż po nim trafił na oddział toksykologii, skąd po odtruciu zabrała go policja do aresztu (fot. Shutterstock)Z nożem kuchennym napadł na aptekę

27-letni mężczyzna napadł na całodobową aptekę w Łodzi przy al. Piłsudskiego. Wyczekał do...