Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu Aptekarskiego wniosek o ukaranie farmaceuty, który był kierownikiem apteki promowanej w lokalnej gazecie. W uzasadnieniu OROZ uznał, że obwiniony jako kierownik miał obowiązek zagwarantować, by apteka ta nie była reklamowana w jakiejkolwiek formie.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające wobec farmaceuty i zdecydował o przedstawieniu mu zarzutów w związku z pismem ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, informującym o podejrzeniu prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy apteki, w której pełnił on funkcję kierownika. Reklama ta polegała na umieszczeniu w dziale 'Aktualności' w lokalnej gazecie ogłoszenia - zawierającego zdjęcie wejścia do apteki, numer telefonu, informację o godzinach czynności placówki i zwrot "Już otwarte!".

Farmaceuta stawiwszy się na posiedzeniu w obecności obrońcy nie przyznał się do stawianych zarzutów. Wyjaśnił, że jako magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem w branży, podczas pracy na różnych stanowiskach, zyskał odpowiednie rozeznanie i nie doprowadziłby swoim zachowaniem do naruszenia własnego dobrego imienia jako farmaceuty, a także zawodu w ogóle. Oznajmił, że kierowana przez niego apteka jest prowadzona lege artis, dlatego też krzywdzące dla niego jest wysłuchiwanie jakichkolwiek zarzutów.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka.

Obrońca farmaceuty wskazał natomiast, że wbrew treści zarzutu, kierownik apteki nie pełni roli gwaranta niedopuszczenia do określonych działań podejmowanych przez zezwoleniobiorcę. Z żadnego przepisu nie wynika bowiem obowiązek farmaceuty zagwarantowania nie podejmowania określonych działań. Obrońca przekonywał też, że opisane działanie nie stanowiło też reklamy apteki, bo takie informacje jak fotografia elewacji, zwrot "zapraszamy w godzinach" oraz "już otwarte" mieszczą się w zakresie prawem dopuszczalnej informacji o godzinach pracy i lokalizacji apteki.Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego stanął na stanowisku, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, że farmaceuta dopuścił się zarzuconego mu czynu. Uznano też, że farmaceuta, mimo incydentu, z powodu którego wszczęto postępowanie, zaprezentował postawę pozwalającą przypuszczać, iż w przyszłości będzie starał się nie dopuścić, by ponownie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. W rezultacie został on uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Treść orzeczenia do pobrania

Jedna z farmaceutek próbowała sprawcę powstrzymać przed wyjściem z apteki z łupem, ale została przez niego brutalnie odepchnięta (fot. Shutterstock)Zatrzymano złodzieja, który dwa razy...

Policjanci zatrzymali 29-latka podejrzewanego o dokonanie kradzieży z rozbojem w jednej z aptek...

Zdaniem lekarzy szczepienie jest zabiegiem i musi zostać poprzedzone wnikliwym badaniem pacjenta (fot. Shutterstock)Lekarze: Szczepienie w aptece? Nie ma...

"Nie ma akceptacji środowiska lekarskiego dla pomysłu przeprowadzania szczepień przez...

Farmaceuci są zgodni, że w takich sytuacjach najbardziej zgubna jest rutyna - zarówno po stronie pracowników aptek, jak i pielęgniarek podających szczepionki (fot. Shutterstock)Gdy farmaceuta się pomyli, to na głowie...

Szerokim echem w środowisku farmaceutów obił się niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu....

Firmy często przekazują dziennikarzom informacje prasowe na nośnikach danych, lecz zazwyczaj są to tanie pendrive’y. (fot. Shutterstock)Laptop jako podarunek od koncernu...

Rok 2015. Gabinet głównego inspektora farmaceutycznego (GIF). Wchodzi do niego wysoki rangą...

Apteki mają trudności z zaspokojeniem potrzeb pacjentów, a dostawcy, hurtownicy i producenci nie nadążają z produkcją i dostawą szczepionek (fot. Shutterstock)Szczepienia w aptekach? To działa aż za...

Apteki w Australii nie nadążają z zamawianiem szczepionek przeciw grypie - to wynik ogromnego...