W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu Aptekarskiego wniosek o ukaranie farmaceuty, który był kierownikiem apteki promowanej w lokalnej gazecie. W uzasadnieniu OROZ uznał, że obwiniony jako kierownik miał obowiązek zagwarantować, by apteka ta nie była reklamowana w jakiejkolwiek formie.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające wobec farmaceuty i zdecydował o przedstawieniu mu zarzutów w związku z pismem ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, informującym o podejrzeniu prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy apteki, w której pełnił on funkcję kierownika. Reklama ta polegała na umieszczeniu w dziale 'Aktualności' w lokalnej gazecie ogłoszenia - zawierającego zdjęcie wejścia do apteki, numer telefonu, informację o godzinach czynności placówki i zwrot "Już otwarte!".

Farmaceuta stawiwszy się na posiedzeniu w obecności obrońcy nie przyznał się do stawianych zarzutów. Wyjaśnił, że jako magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem w branży, podczas pracy na różnych stanowiskach, zyskał odpowiednie rozeznanie i nie doprowadziłby swoim zachowaniem do naruszenia własnego dobrego imienia jako farmaceuty, a także zawodu w ogóle. Oznajmił, że kierowana przez niego apteka jest prowadzona lege artis, dlatego też krzywdzące dla niego jest wysłuchiwanie jakichkolwiek zarzutów.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka.

Obrońca farmaceuty wskazał natomiast, że wbrew treści zarzutu, kierownik apteki nie pełni roli gwaranta niedopuszczenia do określonych działań podejmowanych przez zezwoleniobiorcę. Z żadnego przepisu nie wynika bowiem obowiązek farmaceuty zagwarantowania nie podejmowania określonych działań. Obrońca przekonywał też, że opisane działanie nie stanowiło też reklamy apteki, bo takie informacje jak fotografia elewacji, zwrot "zapraszamy w godzinach" oraz "już otwarte" mieszczą się w zakresie prawem dopuszczalnej informacji o godzinach pracy i lokalizacji apteki.Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego stanął na stanowisku, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, że farmaceuta dopuścił się zarzuconego mu czynu. Uznano też, że farmaceuta, mimo incydentu, z powodu którego wszczęto postępowanie, zaprezentował postawę pozwalającą przypuszczać, iż w przyszłości będzie starał się nie dopuścić, by ponownie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. W rezultacie został on uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Treść orzeczenia do pobrania

 Oprócz zarzutu o fałszowanie recept prokurator zarzucił kobiecie też fałszowanie dokumentacji medycznej (fot. Shutterstock)Lekarka fałszowała recepty. Zyskali na...

Psychiatra prowadząc prywatną praktykę w Krasnymstawie i Chełmie fałszowała recepty i...

Wniosek o ukaranie farmaceutki złożył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który przeprowadził kontrolę w prowadzonej przez nią aptece (fot. Shutterstock)Zastraszona aptekarka sprzedała tysiące...

"Pacjenci" przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi...

GIF uznał, że na dzień wydania decyzji nie występowało zagrożenie brakiem dostępności leku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej produktu leczniczego (fot. Shutterstock)GIF pozwolił na wywóz leku zagrożonego...

Pod koniec lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny sprzeciwił się wywozowi z Polski 300 opakowań...

W obrocie hurtowym dostępna jest jedynie szczepionka Influvac Tetra „w ilościach dostępnych na bieżąco do realizacji zapotrzebowań przez apteki”. (fot. Shutterstock)Popyt na szczepionkę VaxigripTetra...

Firma Sanofi przyznaje, że popyt na VaxigripTetra okazał się większy, niż się spodziewano....

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu poinformowało, że Amazon.com rozważa otwarcie aż 3,000 sklepów Amazon Go (fot. Shutterstock)Amerykańska sieć aptek nie boi się...

Bloomberg News w ubiegłym miesiącu doniósł, że Amazon - potentat sprzedaży internetowej -...