Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Kierownik ma obowiązek zagwarantować by apteka nie była nigdzie reklamowana

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu Aptekarskiego wniosek o ukaranie farmaceuty, który był kierownikiem apteki promowanej w lokalnej gazecie. W uzasadnieniu OROZ uznał, że obwiniony jako kierownik miał obowiązek zagwarantować, by apteka ta nie była reklamowana w jakiejkolwiek formie.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające wobec farmaceuty i zdecydował o przedstawieniu mu zarzutów w związku z pismem ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, informującym o podejrzeniu prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy apteki, w której pełnił on funkcję kierownika. Reklama ta polegała na umieszczeniu w dziale 'Aktualności' w lokalnej gazecie ogłoszenia - zawierającego zdjęcie wejścia do apteki, numer telefonu, informację o godzinach czynności placówki i zwrot "Już otwarte!".

Farmaceuta stawiwszy się na posiedzeniu w obecności obrońcy nie przyznał się do stawianych zarzutów. Wyjaśnił, że jako magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem w branży, podczas pracy na różnych stanowiskach, zyskał odpowiednie rozeznanie i nie doprowadziłby swoim zachowaniem do naruszenia własnego dobrego imienia jako farmaceuty, a także zawodu w ogóle. Oznajmił, że kierowana przez niego apteka jest prowadzona lege artis, dlatego też krzywdzące dla niego jest wysłuchiwanie jakichkolwiek zarzutów.

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka.

Obrońca farmaceuty wskazał natomiast, że wbrew treści zarzutu, kierownik apteki nie pełni roli gwaranta niedopuszczenia do określonych działań podejmowanych przez zezwoleniobiorcę. Z żadnego przepisu nie wynika bowiem obowiązek farmaceuty zagwarantowania nie podejmowania określonych działań. Obrońca przekonywał też, że opisane działanie nie stanowiło też reklamy apteki, bo takie informacje jak fotografia elewacji, zwrot "zapraszamy w godzinach" oraz "już otwarte" mieszczą się w zakresie prawem dopuszczalnej informacji o godzinach pracy i lokalizacji apteki.Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego stanął na stanowisku, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, że farmaceuta dopuścił się zarzuconego mu czynu. Uznano też, że farmaceuta, mimo incydentu, z powodu którego wszczęto postępowanie, zaprezentował postawę pozwalającą przypuszczać, iż w przyszłości będzie starał się nie dopuścić, by ponownie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. W rezultacie został on uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Treść orzeczenia do pobrania

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...