Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Kim jest nowa p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

Kim jest nowa p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Resort na oferty kandydatów czeka do 21 maja. Po tym jak kilka dni temu ze stanowiska odwołano Zbigniewa Niewójta, pełniącą obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego została Barbara Walenciuk.

Obecnie stanowisko p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego objęła Barbara Walenciuk. (fot. GIF)

Barbara Walenciuk od 1987 r. związana jest z przemysłem farmaceutycznym. W latach 1987-2006 pracowała w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, gdzie odpowiedzialna była za badania kliniczne, rejestrację produktów leczniczych oraz nadzór nad produkcją produktów psychotropowych, a także tworzenie i nadzorowanie systemu jakości.

Od roku 2006 pracuje w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym - swoją karierę rozpoczynała na stanowisku głównego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania, a następnie awansowała na stanowiska Naczelnika Wydziału ds. Zapewnienia Jakości Produktu Leczniczego, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru, a od 2011 r. zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Nadzoru.

Od 1 lipca 2017r. Barbara Walenciuk jest członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Jest także członkiem grup roboczych przy PIC/S i EMA. W roku 2012 została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę, a w roku 2017 Prezydent RP odznaczył Panią Barbarę Walenciuk Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia ogłosiło już kolejny nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego odkąd z urzędu odeszła Zofia Ulz. Ostatni miał miejsce w sierpniu 2016 roku jednak nie został rozstrzygnięty. Poprzednia szefowa nadzoru podała się do dymisji pod koniec października ubiegłego roku. Jej obowiązki powierzono jej dotychczasowemu zastępcy - Zbigniewowi Niewójtowi, który pełnił tę funkcję przez kolejne kilka lat. Ostatecznie odwołano go z funkcji kilka dni temu (czytaj więcej: Zbigniew Niewójt odwołany z funkcji p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?).Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra farmacji;
  2. jest obywatelem polskim;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada kompetencje kierownicze;
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 21 maja (czytaj więcej: Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Źródło: KPRM/GIF

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...