Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Kim jest nowa p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

Kim jest nowa p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Resort na oferty kandydatów czeka do 21 maja. Po tym jak kilka dni temu ze stanowiska odwołano Zbigniewa Niewójta, pełniącą obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego została Barbara Walenciuk.

Obecnie stanowisko p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego objęła Barbara Walenciuk. (fot. GIF)

Barbara Walenciuk od 1987 r. związana jest z przemysłem farmaceutycznym. W latach 1987-2006 pracowała w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, gdzie odpowiedzialna była za badania kliniczne, rejestrację produktów leczniczych oraz nadzór nad produkcją produktów psychotropowych, a także tworzenie i nadzorowanie systemu jakości.

Od roku 2006 pracuje w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym - swoją karierę rozpoczynała na stanowisku głównego specjalisty - inspektora ds. wytwarzania, a następnie awansowała na stanowiska Naczelnika Wydziału ds. Zapewnienia Jakości Produktu Leczniczego, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru, a od 2011 r. zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Nadzoru.

Od 1 lipca 2017r. Barbara Walenciuk jest członkiem Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Jest także członkiem grup roboczych przy PIC/S i EMA. W roku 2012 została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę, a w roku 2017 Prezydent RP odznaczył Panią Barbarę Walenciuk Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia ogłosiło już kolejny nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego odkąd z urzędu odeszła Zofia Ulz. Ostatni miał miejsce w sierpniu 2016 roku jednak nie został rozstrzygnięty. Poprzednia szefowa nadzoru podała się do dymisji pod koniec października ubiegłego roku. Jej obowiązki powierzono jej dotychczasowemu zastępcy - Zbigniewowi Niewójtowi, który pełnił tę funkcję przez kolejne kilka lat. Ostatecznie odwołano go z funkcji kilka dni temu (czytaj więcej: Zbigniew Niewójt odwołany z funkcji p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego?).Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra farmacji;
  2. jest obywatelem polskim;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada kompetencje kierownicze;
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 21 maja (czytaj więcej: Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

Źródło: KPRM/GIF

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...