„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Klauzula sumienia dla aptekarzy nie obejmie leków testowanych na zwierzętach

Klauzula sumienia dla aptekarzy nie obejmie leków testowanych na zwierzętach

Posłowie zgłosili zastrzeżenia do projektu klauzuli sumienia dla farmaceutów dotyczące jej „nadmiernego wykorzystania”, np. przez aptekarzy, którzy odmówią sprzedaży leku testowanego na zwierzętach, lub przez takich, którzy nie uznają leków krwiopochodnych…

W dezyderacie komisja podkreśla potrzebę regulacji sprawy klauzuli sumienia dla farmaceutów, czyli de facto jej wprowadzenia. (fot. Shutterstock)

Komisja ds. petycji 9 listopada 2017 zakończyła prace nad projektem ustawy Stowarzyszenia Katolickich Farmaceutów o klauzuli sumienia dla pracowników aptek, według którego każdy farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży leku jeżeli uzna, że jest to niezgodne z jego sumieniem. Posłowie postanowili, że w sprawie ustawy o klauzuli sumienia dla farmaceutów wystosują dezyderat do ministra zdrowia i na tym zakończy prace nad petycją farmaceutów katolickich. Dopiero 25 stycznia 2018 r. treść dezyderatu (czyli pisma zawierającego pytania lub apel) została przegłosowana, a dopiero 5 lutego, kiedy pojawiła się na stronie Sejmu.

W dezyderacie komisja podkreśla potrzebę regulacji sprawy klauzuli sumienia dla farmaceutów, czyli de facto jej wprowadzenia:

„Komisja, sygnalizując potrzebę wprowadzenia do systemu prawnego możliwości korzystania przez farmaceutów z klauzuli sumienia, która wynika z konstytucyjnych praw w zakresie wolności sumienia, zwraca się do Pana Ministra o kompleksową analizę przedstawionego problemu oraz ewentualne przygotowanie stosownego projektu ustawy, z uwzględnieniem zastrzeżeń zasygnalizowanych w treści dezyderatu”.Komisja zgłosiła zastrzeżenia przede wszystkim dotyczące „nadmiernego wykorzystania” klauzuli , np. przez aptekarzy, którzy odmówią sprzedaży leku testowanego na zwierzętach, lub przez takich, którzy nie uznają leków krwiopochodnych. Zaleciła więc, by przepisy były w związku z tym bardzo precyzyjne – żeby przeciwnicy dręczenia zwierząt w badaniach leków, oraz wyznawcy religii zakazujących przetaczania krwi nie mogli z nich skorzystać.

Więcej na ten temat pisze OKO.press.

Źródło: OKO.press

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...