Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

W reklamie leku OTC nie może wystąpić farmaceuta ani osoba sugerująca, że jest farmaceutą (np. ubrana w biały fartuch i odgrywająca scenę wewnątrz apteki; używająca zwrotu: „zalecam produkt X moim pacjentom”) (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w reklamie

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek (fot. Shutterstock)

Kodeks czego?

Kolejny obowiązek dla aptek. Dzisiaj upływa jego termin!

Kolejny obowiązek dla aptek. Dzisiaj upływa jego termin!

Dzisiaj (24 lipca 2018 roku) upływa termin obowiązku wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zdania na temat konieczności wpisu aptek do BDO są podzielone. Niektóre izby aptekarskie stoją na stanowisku, że obowiązek ten dotyczy aptek niezależnie od tego, że na mocy innych przepisów wskazanej ustawy o odpadach, zobowiązane są one do składania corocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami...

Niektóre izby pomimo wątpliwości zalecają rejestrację aptek w BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) (fot. Shutterstock)

- W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzeniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), do dnia 24 lipca 2018 roku każda apteka zobowiązana jest do złożenia do właściwego Marszałka Województwa wniosku o wpis do ww. Rejestru - informuje Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu.

Obowiązek ten został potwierdzony przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 20 lipca 2018 roku i istnieje on niezależnie od tego, że apteki na mocy innych przepisów wskazanej ustawy o odpadach, zobowiązane są do składania corocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami (w terminie do dnia 15 marca każdego roku).

Warto przeczytać: komunikat WOIA

Z kolei Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca uwagę, że wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ m.in.: podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); oraz podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady. W/w informacja Urzędu Marszałkowskiego odnosi się bezpośrednio do treści zwolnienia ustawowego, wprost wynikającego z art. 51 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Biuro prawne Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zwraca uwagę, iż apteki jako podmioty z 6-tej z wymienionych w Komunikacie Marszałka ustaw, tj. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.); nie spełniają kryteriów dla objęcia aptek przepisami tej ustawy, gdyż przepis art. 8 pkt. 24 stanowi, iż przez wprowadzenie do obrotu - rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju - czytamy na stronie PKOIA. - Z kolei art. 8 pkt. 23 stanowi, że wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach, a w przypadku sieci: więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Zdaniem Izby przypadku leków recepturowych sporządzanych w aptekach (wprowadzenie pierwotne) w praktyce żadna z aptek lub sieci nie będzie spełniała ustawowego kryterium powierzchni sprzedażnej odpowiednio pow. 500 m2 lub sieć aptek: 5000 m2.Z uwagi jednak na pojawiające się na stronach internetowych innych Izby Aptekarskich informacje przytaczające komunikaty marszałków innych województw, a nieuwzględniające sprawy wyłączeń spod obowiązku rejestracji, Pomorsko – Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy postanowiła wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o wyjaśnienia w przedmiocie wpisu przedsiębiorców aptecznych do rejestru.

Warto przeczytać: komunikat PKOIA

Natomiast Śląska Izba Aptekarska pomimo wątpliwości, czy apteka jest wytwórcą odpadów zobowiązanym do rejestracji w ewidencji, z ostrożności zaleca wpisanie apteki do rejestru, zgodnie z procedurą znajdującą się na stronie Urzędu Marszałkowskiego - zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który wskazał art. 50 ustawy jako podstawę do takiej rejestracji.

Warto przeczytać: komunikat SIA

Występowanie niespełniających norm i sfałszowanych leków jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Leki fałszywe i substandardowe zalewają...

W krajach rozwijających się nawet połowę leków na rynku stanowią produkty niepełnowartościowe i...

Minister Zdrowia w wywiadzie dla Gazety Polskiej przekonuje też, że w kwestii nielegalnego wywozu leków poczyniono szereg legislacyjnych działań, które uniemożliwiają już ten proceder. (fot. MGR.FARM)Koncerny farmaceutyczne wykorzystują...

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne...

Pilotaż e-recepty ruszył w maju w dwóch miastach. Obecnie trwa jego pierwsza faza obejmująca głównie sprawdzenie oprogramowania (fot. Ministerstwo Zdrowia)Lekarka wystawiła blisko 2 tys. e-...

Od uruchomienia w Siedlcach i Skierniewicach pilotażu elektronicznych recept, wystawiono ich już...

Wątpliwości w sprawie decyzji Urzędu Produktów Leczniczych wyraził Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii oraz Komisja ds. Produktów Leczniczych (fot. Shutterstock)Czy ketoprofen bez recepty stanowi...

"Mimo, że minął rok o tej decyzji, nadal nie do końca jest jasne, jak lek o tak silnym działaniu...

 Ofertę współpracy franczyzowej ma m.in. sieć aptek Dbam o Zdrowie, Apteka Centrum Zdrowia, Apteka Nowa Farmacja oraz Dr Zdrowie (fot. Shutterstock)Franczyza apteczna w Polsce zamiera?

Zdaniem serwisu Wiadomości Handlowe, w Polsce franczyza apteczna zamarła, podczas gdy w Rosji...