Konfederacja Lewiatan i PharmaNET: prawo pozwala na przekraczanie progu 1% | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Konfederacja Lewiatan i PharmaNET: prawo pozwala na przekraczanie progu 1%

Konfederacja Lewiatan i PharmaNET: prawo pozwala na przekraczanie progu 1%

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia odbieraniem zezwoleń na prowadzenie aptek sieciowych, Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przypomina podstawowe fakty dotyczące stosowania tzw. przepisów antykoncentracyjnych oraz sprostować nieścisłe informacje.

- Prawo pozwala na przekroczenie progu 1 % w drodze przejęć - twierdzi Lewiatan i PharmaNET.

Przepis art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego stanowi, iż nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli podmiot o nie występujący lub jego grupa kapitałowa prowadzą już na terenie województwa ponad 1 % aptek ogólnodostępnych. Pomimo jasnego brzmienia przepisu, co pewien czas, pod naciskiem grupy przedsiębiorców prowadzących mniejsze apteki, podejmowane są próby „re-interpretacji" przepisu w kierunku wykreowania generalnego zakazu nadmiernego przejmowania działających aptek.

W opinii Konfederacji Lewiatan i PharmaNETu rozwój sieci nie zagraża konkurencji na rynku aptecznym.

"Zagrożenia dla konkurencji na rynku aptecznym nie mają związku z rozwojem sieci aptecznych" - czytamy w oświadczeniu.Największy podmiot prowadzący sieci apteczne skupia nie więcej niż 4 % liczby aptek w kraju; udział kolejnych dwóch sieci oscyluje wokół 1-2 %. Pozostałe sieci aptecznych posiadają dużo niższe udziały w rynku. Apteki sieciowe to ponad 330 przedsiębiorstw, skupiających łącznie ok. 4800 aptek (34 % aptek ogólnodostępnych w Polsce). Sieci to w ogromnej większości (ponad 95 proc.) firmy polskie należące do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

W naszej ocenie zagrożenia dla konkurencji na rynku aptecznym są raczej związane z preferowaniem interesów jednej grupy podmiotów prowadzących apteki (przedsiębiorców zrzeszonych w samorządzie aptekarskim) kosztem ich konkurentów. Członkowie Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w relacjach z organami Państwa i samorządu aptekarskiego spotykają się z częstymi przypadkami dyskryminacyjnego traktowania aptek sieciowych i farmaceutów w nich zatrudnionych.

źródło: Konfederacja Lewiatan

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.