Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Konfederacja Lewiatan: jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne

Konfederacja Lewiatan: jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne

Ze zdziwieniem Konfederacja Lewiatan przyjęła rozszerzenie projektu (ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw) o kwestie wykraczające poza problematykę wywozu produktów leczniczych.

W wyniku prac podkomisji został opracowany zupełnie nowy projekt, który tylko częściowo odnosi się do kwestii wywozu leków, których brak wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów w Polsce.

Obecnie przeważająca część przepisów odnosi się do uregulowania problematyki informowania organów o obrocie wszystkimi produktami leczniczymi, w tym również produktami dostępnymi bez recepty (czyli ponad 30 tys. produktów). Do tego włączono jeszcze sprawozdawczość dotyczącą środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją. Za datę budowy systemu zaproponowano rok 2017.

System ma obejmować szereg danych, w tym dane bardzo wrażliwe (jak np. cena sprzedaży), a celowość ich zbierania zupełnie nie została wyjaśniona. Jednocześnie w projekcie nie wskazuje się zasad ochrony tych danych przed dostępem osób trzecich.W opinii KL budowa tak szerokiego systemu nie wpłynie na dostępność produktów leczniczych, których braki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. A problem jest palący. Obecnie podmioty odpowiedzialne próbują w oparciu o legalne środki prawne zagwarantować dostępność leków na rynku Polskim. Niestety to nie daje żadnych rezultatów i co chwila okazuje się, że produkty lecznicze są wywożone za granicę, a Polski pacjent nie może ich nabyć. Z uwagi, iż problem dotyczy około 50 produktów należy jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne w tym obszarze.

źródło: konfederacjalewiatan.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...