Kongres Wyzwań Zdrowotnych: innowacje kluczem do zdrowia i gospodarki | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Kongres Wyzwań Zdrowotnych: innowacje kluczem do zdrowia i gospodarki

Kongres Wyzwań Zdrowotnych: innowacje kluczem do zdrowia i gospodarki

Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, komisarz UE Vytenis Andriukaitis, Minister oraz Wiceministrowie Zdrowia, a także posłowie sejmowej Komisji Zdrowia – to tylko kilku spośród setki ekspertów, którzy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach debatowali na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Najgłośniej dyskutowanym tematem pierwszego dnia Kongresu była potrzeba szerszego wykorzystania innowacji w medycynie oraz znaczenie sektora zdrowia dla polskiej gospodarki. Największym wyzwaniem, według opinii lekarzy, pacjentów i decydentów, jest poprawa finansowania systemu.

Katowicki Kongres Wyzwań Zdrowotnych otworzyło wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Jako punkt wyjścia wskazał on na słabą ocenę systemu ochrony zdrowia przez pacjentów, lekarzy, a także polskich oraz zagranicznych ekspertów oraz wynikającą z tego faktu potrzebę głębokiej, merytorycznej analizy istniejących problemów. Jej celem byłoby wprowadzenie przemyślanych i opartych o szerokie konsultacje rozwiązań w kilku kluczowych obszarach.

Definiując najważniejsze zadania, jakie stoją przed kierownictwem resortu Konstanty Radziwiłł wskazał, m.in. na wyzwania związane z demografią, kształceniem zawodowym oraz nierównościami w dostępie do opieki zdrowotnej. Problemy te w bezpośredni sposób skorelowane są z wysokością nakładów publicznych przeznaczonych na zdrowie. Jak kilkukrotnie podkreślił minister Konstanty Radziwiłł, system jest niedofinansowany, co uniemożliwia poprawę wyników terapeutycznych, ale ogranicza również możliwość realizacji działań prewencyjnych i profilaktycznych.To właśnie innowacje i ich wpływ na zdrowie i gospodarkę były drugim z zagadnień najczęściej podejmowanych podczas paneli dyskusyjnych organizowanych pierwszego dnia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Podczas panelu z udziałem m.in. Jerzego Buzka oraz Vytenisa Andriukaitisa, Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności UE, kilkukrotnie podkreślano, że zdrowie stanowi najważniejszą gałąź gospodarki. W ocenie uczestników dyskusji, pozycja konkurencyjna Polski i całej Unii Europejskiej na zglobalizowanym rynku światowym, może w dużej mierze opierać się na inwestycjach w rozwój innowacyjności sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego.

źródło: infowire

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.