„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Kontrole Sanepidu w aptekach. Co sprawdzają inspektorzy?

Kontrole Sanepidu w aptekach. Co sprawdzają inspektorzy?

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą uzyskać wpis do rejestru zakładów w zakresie obrotu żywnością. W ostatnim czasie weryfikacją takich wpisów zajęła się Państwowa Inspekcja Sanitarna...

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska informuje o pojawiających się w ostatnim czasie zgłoszeniach aptek, dotyczących kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie posiadania przez apteki wpisu do rejestru zakładów w zakresie obrotu żywnością.

Suplementy diety oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarskich, aptekach internetowych, są środkami spożywczymi.

Wymagania dla żywności oraz podmiotów produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze określa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2018.1541), zaś przestrzeganie wymagań określonych tą ustawą podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Zgodnie z art. 61 cytowanej ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w sprawie rejestracji zakładów, które:

  • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
  • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
  • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem - w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004.

- Zatem apteki, punkty apteczne, apteki internetowe, hurtownie farmaceutyczne lub sklepy zielarskie mogą prowadzić działalność w zakresie obrotu żywnością (m.in. suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego) po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów - informuje Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska.

Więcej na ten temat (w tym wymagane dokumenty) na stronie Lubelskiej OIA

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...