Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

KRSiO: raport „Suplementy diety – percepcja i komunikacja”

KRSiO: raport „Suplementy diety – percepcja i komunikacja”

Tagi: 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek zaprezentowała raport przygotowany przez Grupę On Board na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Celem badania było uzyskanie informacji na temat tego, jak Polacy postrzegają suplementy diety, czym kierują się przy ich zakupie oraz poznanie źródeł, z których czerpią wiedzę na temat tych produktów.

Ponad połowa badanych informacje o suplementach diety czerpie z Internetu, a 42% - od farmaceuty (w aptece). 28,6% badanych korzysta z wiedzy lekarza, a 27,5% - znajomych, przyjaciół czy rodziny. Co czwarty respondent jako źródło informacji podaje reklamy, a 19,5% - artykuły w prasie. Badani z młodszych grup wiekowych częściej wskazywali Internet jako źródło informacji o suplementach diety, za to osoby z najstarszej grupy wiekowej czerpią wiedzę na ten temat od lekarza i farmaceuty.

Dla 55,6% ankietowanych najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat suplementów diety jest lekarz, a dla 51,5% - farmaceuta. 29,5% wskazało dietetyka, a 23,5% Internet. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały jako wiarygodne źródło informacji lekarzy, farmaceutów i dietetyków, za to większy odsetek mężczyzn uznał za takie Internet znajomych/przyjaciół/rodzinę, artykuły w prasie oraz reklamę.

Zdecydowana większość Polaków zetknęła się z określeniem „suplement diety”, z czego ponad 42% wskazało, że pojęcie „suplement diety” rozumie jako produkt wspomagający organizm, zapewniający dodatkowe składniki odżywcze. Dla 58,2% suplement diety jest zarówno produktem spożywczym, jak i leczniczym. 68,6% respondentów uważa, że suplement diety to produkt uzupełniający codzienną dietę, a 63,5% widzi go jako źródło witamin i składników mineralnych. Według 13,7% badanych suplement diety zastępuje niektóre posiłki w codziennej diecie. Kobiety częściej (7,2%) niż mężczyźni (1,7%) postrzegają suplement diety jako środek leczniczy oraz źródło witamin i składników mineralnych.Wśród konsumentów przyjmujących suplementy regularnie przeważały kobiety 28,1% z nich odpowiedziało, że przyjmowało je codziennie, podczas gdy takiej odpowiedzi udzieliło tylko 19,3% mężczyzn. Suplementy diety kilka razy w miesiącu przyjmowało 23,2% kobiet i 19,4% mężczyzn.

Wyniki badania opinii, choć dla branży brzmią optymistycznie, nie pozostawiają wątpliwości, że Polacy w temacie suplementów diety potrzebują spójnej i rzetelnej komunikacji. Ważne jest budowanie świadomości poprzez wiarygodny przekaz, w którym będzie miejsce na profesjonalną (np. dokonywaną przez dietetyka) analizę diety i stylu życia konsumenta. Wszystko po to, aby sięgał on po suplementy diety bez zbędnych lęków, ale też z rozwagą mając w tym zakresie odpowiednią wiedzę.

Jest to bardzo istotne, ponieważ zdaniem ekspertów z Krajowej Rady Suplementów i Odżywek problemem jest często nieumiejętne korzystanie z suplementów diety np. poprzez przyjmowanie kilku preparatów naraz, o dublującym się składzie, czyli dostarczanie organizmowi większych dawek substancji niż wskazane przez producenta.

źródło: On Board

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...