Kto nie chce aptekarzy w NMVO? | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Kto nie chce aptekarzy w NMVO?

Kto nie chce aptekarzy w NMVO?

Naczelna Rada Aptekarska wystosowała stanowisko, w którym domaga się prawa do uczestniczenia w NMVO na równych prawach i jednakowych zasadach z producentami, posiadaczami pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, importerami równoległymi i dystrybutorami równoległymi.

Od 2018 r. każde opakowanie leku sprzedawane w Polsce będzie musiało mieć indywidualny numer, dzięki któremu będzie można śledzić je od momentu zjechania z linii producenta do trafienia na półkę konkretnej apteki. To system, który ma zabezpieczyć rynek detaliczny przed wprowadzeniem leków sfałszowanych. Stworzeniem i zarządzeniem systemu baz umożliwiających funkcjonowanie tego rozwiązania ma zająć się tzw. Krajowa Organizacja Weryfikacji Leków (NMVO), która w Polsce będzie miała charakter fundacji. Prace nad jej powołaniem trwają od zeszłego roku. Do jej zadań będzie należało organizowanie całego systemu i decydowanie między innymi o tym, która firma informatyczna zajmie się stworzeniem krajowego systemu IT. Koszt całego systemu i funkcjonowania NMVO szacuje się w Polsce na ok 45 mln Euro.

Okazuje się, że z NMVO mogą zostać wykluczeniu farmaceuci. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznych i Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, widzą NIA jedynie w charakterze konsultanta i przedstawiciela środowiska aptekarzy. Innymi słowy, wymienione organizacje nie zamierzają przyznać Aptekarzom prawa głosu w decyzjach co do wyboru systemu IT niezbędnego do weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Ich zdaniem ponosząc 95% kosztów systemu, nie mogą zgodzić się na postulat NIA o współdecydowaniu, dlatego aptekarzom zaoferowany został udział w pracach fundacji jedynie z głosem doradczym.Z takim stanowiskiem nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska, która wystosowała w tej sprawie list do wspomnianych organizacji, ale również do Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r., Naczelna Izba Aptekarska chce uczestniczyć na równych prawach w tworzonej fundacji, powoływanej w celu stworzenia i zarządzania systemem baz, w których zawarte będą m.in. informacje o zabezpieczeniach pozwalających na weryfikację autentyczności produktu. Stanowisko w tej sprawie podjęła Naczelna Rada Aptekarska, uważając, że wyłączenie NIA, jako podmiotu reprezentującego farmaceutów tj. "osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych" z udziału tworzeniu NMVA stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Źródło: mgr.farm

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.