Kucharewicz do Zembali: "Deklaruję gotowość do współpracy" | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Kucharewicz do Zembali: "Deklaruję gotowość do współpracy"

Kucharewicz do Zembali: "Deklaruję gotowość do współpracy"

Tagi: 

"W imieniu samorządu aptekarskiego deklaruję gotowość do współpracy. Życzę Panu pomyślności i sukcesów w wykonywaniu obowiązków związanych ze stanowiskiem Ministrem Zdrowia RP" - pisze prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w liście do ministra zdrowia Mariana Zembali.

"W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej i polskich farmaceutów serdecznie gratuluję Panu objęcia stanowiska Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z ochroną zdrowia publicznego mają szczególne znaczenie społeczne, odwołują się bowiem do wartości, które w każdym społeczeństwie otaczane są szczególną troską. Takimi wartościami są życie i zdrowie człowieka, a także równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnym prawem każdego człowieka, a obowiązki władzy państwowej w tym względzie wynikają wprost z ustawy zasadniczej.

We współczesnym państwie prawa musi być miejsce dla silnego samorządu zawodu zaufania społecznego, będącego ważną instytucją społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd aptekarski w szczególny sposób troszczy się o wzmocnienie pozycji apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Wierzę, że będzie Pan wspierał realizację postulatów środowiska aptekarskiego, wysuwanych w celu ratowania polskiego aptekarstwa i tworzenia warunków umożliwiających właściwe wykonywanie zawodu farmaceuty".Pełna treść listu: nia.org.pl

źródło: NIA

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.