Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Kucharewicz do Zembali: "Deklaruję gotowość do współpracy"

Kucharewicz do Zembali: "Deklaruję gotowość do współpracy"

Tagi: 

"W imieniu samorządu aptekarskiego deklaruję gotowość do współpracy. Życzę Panu pomyślności i sukcesów w wykonywaniu obowiązków związanych ze stanowiskiem Ministrem Zdrowia RP" - pisze prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w liście do ministra zdrowia Mariana Zembali.

"W imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej i polskich farmaceutów serdecznie gratuluję Panu objęcia stanowiska Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z ochroną zdrowia publicznego mają szczególne znaczenie społeczne, odwołują się bowiem do wartości, które w każdym społeczeństwie otaczane są szczególną troską. Takimi wartościami są życie i zdrowie człowieka, a także równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prawo do ochrony zdrowia jest konstytucyjnym prawem każdego człowieka, a obowiązki władzy państwowej w tym względzie wynikają wprost z ustawy zasadniczej.

We współczesnym państwie prawa musi być miejsce dla silnego samorządu zawodu zaufania społecznego, będącego ważną instytucją społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd aptekarski w szczególny sposób troszczy się o wzmocnienie pozycji apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Wierzę, że będzie Pan wspierał realizację postulatów środowiska aptekarskiego, wysuwanych w celu ratowania polskiego aptekarstwa i tworzenia warunków umożliwiających właściwe wykonywanie zawodu farmaceuty".Pełna treść listu: nia.org.pl

źródło: NIA

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...