Kucharewicz do Zembali: potrzebujemy pilnie się spotkać | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Kucharewicz do Zembali: potrzebujemy pilnie się spotkać

Kucharewicz do Zembali: potrzebujemy pilnie się spotkać

Prezes NIA wystosował do ministra zdrowia pismo z prośbą o pilne spotkanie w związku z powołaniem Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej.

"W imieniu samorządu aptekarskiego uprzejmie proszę o umożliwienie przedstawicielom Naczelnej Rady Aptekarskiej pilnego spotkania z Panem Ministrem w sprawie opieki farmaceutycznej.

Podczas spotkania chcielibyśmy omówić ostatnie działania, w tym urzędników Ministerstwa Zdrowia, dotyczące prac nad koncepcją opieki farmaceutycznej" - czytamy w liście Kucharewicza.

"Zważywszy, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2014, poz.1429, z późn. zm.) obejmuje m.in. udzielanie usług farmaceutycznych polegających na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, uważam, że powołanie Zespołu jak i ustalenie jego składu powinno być skonsultowane z Naczelną Radą Aptekarską.Odnosząc się do rozpoczętych prac nad opracowaniem pt. „Koncepcja wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce", przedłożonym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach, jeszcze raz informuję, że dokument ten nie tylko nie uzyskał akceptacji Naczelnej Rady Aptekarskiej, jako organu z mocy prawa upoważnionego do reprezentowania zawodu farmaceutów, ale nawet nigdy nie został jej przedstawiony" - przypomina prezes NIA.

źródło: NIA

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.