Kucharewicz i Jędrzejczak proponują "Pakt dla farmacji" | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Kucharewicz i Jędrzejczak proponują "Pakt dla farmacji"

Kucharewicz i Jędrzejczak proponują "Pakt dla farmacji"

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Senatu RP 13 stycznia prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA dr Marek Jędrzejczak przedstawili senatorom Rzeczypospolitej Polskiej i ministrowi zdrowia pakiet propozycji samorządu aptekarskiego.

Najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego, nazwane "Paktem dla farmacji", dotyczą praw polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty. Wiele proponowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską regulacji od dawna obowiązuje w krajach zachodniej części naszego kontynentu. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej przykładają dużą wagę do właściwego funkcjonowania systemu dystrybucji aptecznej.

Regulacje krajowe mają przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Przykładem zdecydowanych działań państwa w obszarze dystrybucji leków i polityki lekowej mogą być Węgry. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł został poinformowany o reformach węgierskich, które objęły rynek aptek. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia otrzymali też tłumaczenie węgierskiej ustawy nr CLXXIII z 2010 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zdrowia, obowiązującej od 1 stycznia 2011 r., a także tłumaczenie Sprawozdania Rządu Węgier nr B/1764 o aptekach ogólnodostępnych z października 2014 r. (za okres od 1 stycznia 2011 r. do 1 lipca 2014 r.), które dotyczy realizacji regulacji przyjętych ustawą nr CLXXIII z 2010 r .

Naczelna Izba Aptekarska proponuje m.in.:

- uchwalenie przepisów zapewniających polskim pacjentom dostęp do leków refundowanych. Zagwarantowanie wszystkim aptekom stałego i równego dostępu do leków.

- wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez farmaceutów.Zdaniem samorządu aptekarskiego, jedyną efektywną gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki stanowi zasada, że apteka może być prowadzona przez farmaceutę lub spółkę, w skład której wchodzi ponad 50 % farmaceutów.

- wprowadzenie rozwiązań prawnych zabezpieczających właścicieli aptek przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi obniżania cen refundowanych produktów leczniczych w wyniku zmiany wykazów refundacyjnych.- wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej.

Przedstawiciele NIA przekazali przewodniczącemu senackiej Komisji Zdrowia i ministrowi zdrowia projekty ustaw uwzględniających niektóre propozycje zawarte w „Pakcie dla farmacji”.

Zapis posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia Senatu RP z dnia 13 stycznia 2016 r. można obejrzeć tutaj.

źródło: NIA

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.