5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Kucharewicz: nie mogliśmy dłużej milczeć

Kucharewicz: nie mogliśmy dłużej milczeć

Nie mogliśmy dłużej milczeć, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Musieliśmy zaprotestować przeciwko reglamentacji leków i modelowi dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując dostawy produktów leczniczych do aptek - pisze prezes NRA, Grzegorz Kucharewicz.

Nie mogliśmy dłużej milczeć, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Musieliśmy zaprotestować przeciwko reglamentacji leków i modelowi dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne, limitując dostawy produktów leczniczych do aptek. Nie chcemy, by o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce decydowały duże koncerny oraz wybrane przez nie hurtownie farmaceutyczne i powiązane z nimi sieci aptek. Nie możemy pogodzić się z obojętnością rządzących, którzy lekceważą potrzeby lekowe pacjentów. Nie po raz pierwszy argumenty naszego samorządu dotyczące istotnych problemów związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty są ignorowane przez polityków odpowiedzialnych za prowadzenie polityki lekowej.

8 kwietnia 2015 roku Sejm RP debatował nad sprawozdaniem sejmowej Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. 9 kwietnia odbyło się głosowanie nad przyjęciem poprawek zgłoszonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości jako wnioski mniejszości. Poprawka najbardziej istotna była zbieżna z propozycją Naczelnej Izby Aptekarskiej. Istota zmiany polegała na tym, by podmiot odpowiedzialny, wytwórca bądź importer produktów leczniczych zapewnił przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe dostawy refundowanych produktów leczniczych objętych zakresem posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podczas głosowania w Sejmie 9 kwietnia nie poparli wniosków mniejszości. Opowiedzieli się oni przeciw rozwiązaniom umożliwiającym polskim aptekom realizowanie gwarantowanych ustawowo świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki refundowane.

Poprawki mające zapewnić aptekom i ich pacjentom stały i równy dostęp do leków ratujących zdrowie i życie Naczelna Izba Aptekarska zgłaszała już w październiku 2014 roku podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaakceptowali ją wówczas członkowie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, między innymi posłowie rządzącej koalicji. Poparł ją również przedstawiciel strony rządowej w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Z niejasnych dla środowiska aptekarskiego powodów nastąpiła jednak zmiana stanowiska rządu i poprawka została odrzucona na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.Posłowie Platformy Obywatelskiej uczestniczący w pracach tej komisji, w tym pełniąca obecnie funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka - Libera, publicznie zapewniali przedstawicieli NIA, że rozwiązania popierane przez samorząd aptekarski zawarte zostaną w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych innych ustaw. Tymczasem w projekcie nowelizacji, który pojawił się w Sejmie RP w grudniu 2014 roku, pominięty został problem zapewnienia wszystkim hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji wszystkim pacjentom, stałego i równego dostępu do leków refundowanych. Propozycje poprawek zgłaszane przez przedstawicieli NIA na posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej nie uzyskały poparcia strony rządowej i zostały odrzucone przez posłów rządzącej koalicji.

Dziesiątki rozmów z posłami i senatorami, spotkania z najważniejszymi politykami partii reprezentowanych w Sejmie, pisma do premiera, wicepremiera i ministra zdrowia – w ten sposób szukaliśmy politycznego poparcia dla ważnych dla polskiego aptekarstwa regulacji. Jakże często słyszeliśmy, że mamy rację, że proponowane zmiany są słuszne. Strona rządowa przyjęła jednak argumentację organizacji reprezentujących koncerny farmaceutyczne. W konsekwencji w trakcie prac sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2015 roku wszystkie propozycje poprawek Naczelnej Rady Aptekarskiej zostały odrzucone, zaś zarówno posłowie koalicji, jak i przedstawiciele rządu nie zaproponowali żadnych rozwiązań, które zapewniłyby hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji ich pacjentom, równy dostęp do leków. Odrzucone propozycje poprawek, zgłoszone przez NIA, a poparte przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, zamieszczone zostały w sprawozdaniu Komisji Zdrowia jako wnioski mniejszości. Jak już wspomniałem, 9 kwietnia posłowie PO, PSL i SLD głosowali przeciwko przyjęciu tych wniosków.

źródło: Aptekarz Polski

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...