W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Kucharewicz o "śniadaniach lobbingowych"

Kucharewicz o "śniadaniach lobbingowych"

Na łamach "Aptekarza Polskiego" (98/2014) prezes NRA pisze m. in. o wewnętrznych podziałach.

"Samorząd aptekarski od wielu lat jest celem ataków wpływowych środowisk biznesowych i reprezentujących ich organizacji, często występujących pod szyldem pracodawców. My, przedstawiciele samorządu, doświadczamy tego w codziennej działalności. Nasi przeciwnicy korzystają ze wsparcia firm lobbingowych, dzięki ogromnym funduszom cieszą się przychylnością mediów, docierają do polityków, prezentują swoje opinie i postulaty na posiedzeniach komisji w Sejmie i Senacie, organizują „śniadania lobbingowe” w redakcjach i debaty w ministerstwach."

"Linie podziału stają się coraz wyraźniejsze. Przebiegają one jednak nie tylko między nami a organizacjami reprezentującymi biznes, ale także wewnątrz naszego samorządu. Wpływy przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym sięgają w głąb naszego środowiska. Pozwalamy sobie narzucić obce nam, farmaceutom, reguły gry. Niektórzy aptekarze zapominają wszak, że jesteśmy samorządem zawodu zaufania publicznego, że musimy przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej, że powinniśmy się nawzajem szanować i troszczyć o wizerunek naszego środowiska."http://nia.org.pl/news/2795/1/aptekarz-polski-pismo-naczelnej-izby-aptekarskiej.html

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...