Kucharewicz: opieka farmaceutyczna to wartość dodana | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Kucharewicz: opieka farmaceutyczna to wartość dodana

Kucharewicz: opieka farmaceutyczna to wartość dodana

Opieka farmaceutyczna nie jest profilaktycznym programem zdrowotnym, ale bardzo konkretnym procesem polegającym na wykrywaniu rzeczywistych lub potencjalnych problemów lekowych i ich rozwiązywaniu bądź zapobieganiu im. W tym systemie usługa farmaceutyczna pojmowana jest jako świadczenie opieki farmaceutycznej, czyli sui generis świadczenie zdrowotne - pisze prezes NRA, Grzegorz Kucharewicz na łamach Aptekarza Polskiego.

Idea opieki farmaceutycznej, jako systemu zapewniającego pacjentom prawidłową farmakoterapię, powinna przyświecać każdej zmianie prawa regulującego relacje pacjenta z podmiotami świadczącymi usługi farmaceutyczne. Budowa tego systemu wymaga równocześnie istotnego ograniczenia komercjalizacji tej sfery życia społecznego. Odbiorcą usług farmaceutycznych jest przecież - co do zasady – osoba chora, a więc najsłabszy członek społeczeństwa. Państwo poprzez sprawny, efektywny i racjonalny system opieki farmaceutycznej, oparty na prawidłowych założeniach aksjologicznych, musi gwarantować pacjentom bezpieczeństwo farmakoterapii.

Przy tworzeniu systemu opieki farmaceutycznej, co – jak wynika choćby z doświadczeń brytyjskich – jest procesem kosztownym i trwającym wiele lat, nie może dochodzić do różnicowania aptek na dobre i gorsze, czyli pozbawione możliwości funkcjonowania w tym systemie. Opieka farmaceutyczna nie może stać się instrumentem służącym do eliminowania z rynku części aptek. Prawidłowo pojmowana i wcielana w życie idea opieki farmaceutycznej pozwoli wzmocnić niezależność zawodową farmaceuty i jego pozycję w systemie ochrony zdrowia. Opieka farmaceutyczna to może być w przyszłości tzw. wartość dodana w aptece - pisze Kucharewicz.Całość felietonu dostępna jest tutaj.

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.