Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Kucharewicz: potrzeba prowadzenia dialogu

Kucharewicz: potrzeba prowadzenia dialogu

Wielokrotnie w pismach kierowanych do najważniejszych polityków w naszym państwie wskazywałem na potrzebę prowadzenia dialogu z przedstawicielami samorządu aptekarskiego, podkreślając, że jest to najwłaściwsza droga do przedstawienia głównych postulatów środowiska aptekarskiego, propozycji konkretnych rozwiązań prawnych, a także określenia strategicznych kierunków rozwoju rynku farmaceutycznego, polityki lekowej i systemu zaopatrywania pacjentów w leki - pisze Grzegorz Kucharewicz, prezes NRA, na łamach Aptekarza Polskiego.

"Kilka tygodni temu zwróciłem się pisemnie do liderów największych partii deklarujących udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych o uwzględnienie w ich programach wyborczych propozycji zgłaszanych od wielu lat przez Naczelną Izbę Aptekarską. Przypomniałem, że nie można zwlekać z podjęciem konkretnych działań w celu rozwiązania problemów dotykających polskich aptekarzy, które mają bezpośredni, negatywny wpływ na sytuację pacjentów korzystających z usług farmaceutycznych. Podkreśliłem, że najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego dotyczą praw polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego i zasad wykonywania zawodu farmaceuty" - pisze prezes NRA.

"Postulaty te przedstawiliśmy również na lipcowym spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej z ministrem zdrowia prof. Marianem Zembalą. Cieszymy się, że nowy minister zdrowia szybko i pozytywnie odpowiedział na propozycję rozmowy z reprezentantami NIA o problemach nurtujących środowisko aptekarskie.

W czasie spotkania uzasadniliśmy potrzebę głębokiej reformy systemu usług farmaceutycznych, połączonej ze zmianą sposobu postrzegania spraw z zakresu farmacji oraz problematyki związanej z zaopatrywaniem pacjentów w leki. Wskazaliśmy też, że konieczne jest stworzenie systemu opieki farmaceutycznej, poprawiającej jakość życia pacjenta i pozwalającej w pełni wykorzystać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe farmaceutów jako profesjonalnych pracowników medycznych.Poinformowaliśmy ministra zdrowia, że trzeba pilnie wzmocnić pozycję apteki w systemie ochrony zdrowia i zagwarantować niezależność farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Cel ten pozwala osiągnąć wprowadzenie do porządku prawnego zasady „apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy”, która jest najlepszym gwarantem bezpiecznej dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceuty lub spółki aptekarzy gwarantuje, że podstawowy cel działania apteki zostanie należycie zrealizowany" - podkreśla Kucharewicz.

Pełna treść felietonu znajduje się tutaj.

źródło: Aptekarz Polski

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...