Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Choć pojawiły się głosy, że farmaceuci zyskają uprawnienia w zakresie wykonywania szczepień, jak na razie nic nie wskazuje na to, by obecny status quo uległ zmianie (fot. Shutterstock)

Czas pomyśleć o grypie

Program stażu obejmuje 960 godzin dydaktycznych, które muszą być zrealizowane do końca marca. (fot. Shutterstock)

Udana praktyka zawodowa w 10...

Kucharewicz przedstawił Radziwiłłowi "Pakiet dla farmacji"

Kucharewicz przedstawił Radziwiłłowi "Pakiet dla farmacji"

3 grudnia 2015 roku Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Rozmowa przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem i podsekretarzem stanu dr. Krzysztofem Łandą, która odbyła się 3 grudnia w Ministerstwie Zdrowia, zapowiada dobrą zmianę. Cieszy nas pełne zrozumienie dla problemów polskich aptekarzy, które wymagają pilnego rozwiązania. Dyskusja była rzeczowa i toczyła się w przyjaznej atmosferze. Nowemu ministrowi zdrowia przedstawiliśmy pakiet najważniejszych spraw, wymagających zdecydowanych działań legislacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmiana ustawy o refundacji leków oraz uchwalenie ustawy normującej kompleksowo zasady wykonywania zawodu farmaceuty. Nasze postulaty, dotyczące praw polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego i zasad wykonywania zawodu farmaceuty, nazwałem PAKIETEM DLA FARMACJI - pisze Grzegorz Kucharewicz na łamach Aptekarza Polskiego.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawili ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi najważniejsze propozycje samorządu aptekarskiego i wskazali na konieczność wprowadzenia następujących regulacji prawnych:

- Uchwalenie przepisów zapewniających polskim pacjentom dostęp do leków refundowanych.
- Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez farmaceutów.
- Wprowadzenie Map Potrzeb Usług Farmaceutycznych, określających liczbę i rozmieszczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które mogą być utworzone w danym województwie. Ustanowienie kryteriów demograficznych i geograficznych, które powinny być uwzględniane przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
- Uchwalenie ustawy normującej kompleksowo zasady wykonywania zawodu farmaceuty oraz funkcjonowanie izb aptekarskich.
- Wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej.
- Zmiana sposobu ustalania urzędowej marży detalicznej poprzez wprowadzenie zasady, że marża naliczana jest od ceny hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego.
- Wyeliminowanie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych.
- Rozwiązanie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu zezwolenia na jej prowadzenie.
- Dostosowanie przepisów o obowiązku pełnienia dyżurów przez apteki do podstawowych zasad państwa prawa.
- Doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych.
- Wprowadzenie przepisów wzmacniających rolę apteki szpitalnej i farmaceutów wykonujących zawód w tej aptece.
- Przepis art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dotyczący obowiązku zwrotu refundacji przez apteki powinien zostać wykreślony z ustawy, ponieważ jest sprzeczny z pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.

Ministrowi zdrowia przedstawiliśmy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich, który udało się przygotować dzięki współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi. Długo dyskutowaliśmy w naszym środowisku na temat zasad wykonywania zawodu farmaceuty w nowych warunkach prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Projekt uwzględnia dotychczasowy dorobek samorządu aptekarskiego; zawiera on normy prawne uchwalone dzięki staraniom członków Naczelnej Rady Aptekarskiej poprzednich kadencji - dodaje KucharewiczJednym z poruszonych problemów była bardzo trudna sytuacja finansowa aptek.

Pełna treść felietonu znajduje się tutaj.

źródło: Aptekarz Polski

Śledczy przedstawili już 43-latce zarzuty, za które grozi jej teraz kara do 5 lat więzienia (fot. Shutterstock)Notoryczna fałszerka recept zatrzymana...

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 43-latce, która sfałszowała recepty, a następnie na ich...

W weekend w internecie pojawiła się relacja przerażonej kobiety, która dostała wezwanie na policję w tej sprawie (fot. Shutterstock)Kobiety, który kupiły tabletki poronne...

Prawie dwa tysiące osób zostanie przesłuchanych w sprawie tabletek, które mogą prowadzić do...

Skarżący nie udowodnił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości oraz nie przedstawił żadnych dowodów swoich twierdzeń, że reklama  jest obrzydliwa, szczególnie dla dzieci (fot. Shutterstock)"Każdy człowiek choć raz w życiu...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na spot radiowy dotyczący produktu Obstilax. Zdaniem...

Przepis mówiący w tytule zawodowym osoby wystawiającej receptę znajduje się w ustawie Prawo Farmaceutyczne i nie ulega zmianie (fot. Shutterstock)Nowe rozporządzenie w sprawie recept...

W czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept....

W marcu Le Figaro opublikował apel do Ministerstwo Zdrowia, podpisany przez 124 przedstawicieli służby zdrowia, w którym zwrócili się o opinię Haute Autorité de Santé na temat skuteczności homeopatii. (fot. Shutterstock)Francuski Uniwersytet w Lille zawiesza...

Jak donosi serwis Aleteia, Wydział medycyny Uniwersytetu w Lille ogłosił, że w roku akademickim...