Kucharewicz przedstawił Radziwiłłowi "Pakiet dla farmacji" | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Kucharewicz przedstawił Radziwiłłowi "Pakiet dla farmacji"

Kucharewicz przedstawił Radziwiłłowi "Pakiet dla farmacji"

3 grudnia 2015 roku Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Rozmowa przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem i podsekretarzem stanu dr. Krzysztofem Łandą, która odbyła się 3 grudnia w Ministerstwie Zdrowia, zapowiada dobrą zmianę. Cieszy nas pełne zrozumienie dla problemów polskich aptekarzy, które wymagają pilnego rozwiązania. Dyskusja była rzeczowa i toczyła się w przyjaznej atmosferze. Nowemu ministrowi zdrowia przedstawiliśmy pakiet najważniejszych spraw, wymagających zdecydowanych działań legislacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmiana ustawy o refundacji leków oraz uchwalenie ustawy normującej kompleksowo zasady wykonywania zawodu farmaceuty. Nasze postulaty, dotyczące praw polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego i zasad wykonywania zawodu farmaceuty, nazwałem PAKIETEM DLA FARMACJI - pisze Grzegorz Kucharewicz na łamach Aptekarza Polskiego.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawili ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi najważniejsze propozycje samorządu aptekarskiego i wskazali na konieczność wprowadzenia następujących regulacji prawnych:

- Uchwalenie przepisów zapewniających polskim pacjentom dostęp do leków refundowanych.
- Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez farmaceutów.
- Wprowadzenie Map Potrzeb Usług Farmaceutycznych, określających liczbę i rozmieszczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które mogą być utworzone w danym województwie. Ustanowienie kryteriów demograficznych i geograficznych, które powinny być uwzględniane przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
- Uchwalenie ustawy normującej kompleksowo zasady wykonywania zawodu farmaceuty oraz funkcjonowanie izb aptekarskich.
- Wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej.
- Zmiana sposobu ustalania urzędowej marży detalicznej poprzez wprowadzenie zasady, że marża naliczana jest od ceny hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego.
- Wyeliminowanie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych.
- Rozwiązanie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu zezwolenia na jej prowadzenie.
- Dostosowanie przepisów o obowiązku pełnienia dyżurów przez apteki do podstawowych zasad państwa prawa.
- Doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych.
- Wprowadzenie przepisów wzmacniających rolę apteki szpitalnej i farmaceutów wykonujących zawód w tej aptece.
- Przepis art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dotyczący obowiązku zwrotu refundacji przez apteki powinien zostać wykreślony z ustawy, ponieważ jest sprzeczny z pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.

Ministrowi zdrowia przedstawiliśmy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich, który udało się przygotować dzięki współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi. Długo dyskutowaliśmy w naszym środowisku na temat zasad wykonywania zawodu farmaceuty w nowych warunkach prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Projekt uwzględnia dotychczasowy dorobek samorządu aptekarskiego; zawiera on normy prawne uchwalone dzięki staraniom członków Naczelnej Rady Aptekarskiej poprzednich kadencji - dodaje KucharewiczJednym z poruszonych problemów była bardzo trudna sytuacja finansowa aptek.

Pełna treść felietonu znajduje się tutaj.

źródło: Aptekarz Polski

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.