Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

W reklamie leku OTC nie może wystąpić farmaceuta ani osoba sugerująca, że jest farmaceutą (np. ubrana w biały fartuch i odgrywająca scenę wewnątrz apteki; używająca zwrotu: „zalecam produkt X moim pacjentom”) (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w reklamie

Wydawanie leków Rx na życzenia pacjenta w celu zatrzymania go u siebie nie tylko zaciera granice prawidłowego funkcjonowania aptek (fot. Shutterstock)

Kodeks czego?

Kucharewicz ws. ankiety: farmaceuci nie powinni w niej uczestniczyć

Kucharewicz ws. ankiety: farmaceuci nie powinni w niej uczestniczyć

Grzegorz Kucharewicz, prezes NRA, w piśmie wysłanym 31 marca br. do prezesów izb okręgowych wskazuje, że farmaceuci zrzeszeni w samorządzie aptekarskim nie powinni uczestniczyć w prowadzonym badaniu i zaproponowanej ankiecie "Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce", kierowanym przez dr hab. Agnieszkę Zimmermann.

Treść pisma:

"W związku z wnioskami kierowanymi do prezesów rad okręgowych izb aptekarskich przez osoby uczestniczące w badaniu obejmującym ankietę pt. "Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta", kierowanym przez dr hab. Agnieszkę Zimmermann, w imieniu Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej informuję, że forma i treść ankiety została oceniona podczas posiedzenia Prezydium NRA, które zapoznało się także ze stanowiskami prezentowanymi przez przedstawicieli poszczególnych okręgowych izb aptekarskich.

Prezydium NRA stoi na stanowisku, że farmaceuci zrzeszeni w samorządzie aptekarskim nie powinni uczestniczyć w prowadzonym badaniu i zaproponowanej ankiecie.
Niezależnie od zastrzeżeń do sposobu sformułowania niektórych pytań w ankiecie (przykładem jest pytanie o ocenę działań NIA w zakresie współpracy i współdziałania z wymienionymi w kwestionariuszu podmiotami), co musi - w naszej ocenie - prowadzić do wypaczenia wyniku badania, Prezydium NRA podziela pogląd, że z uwagi na fakt, iż badanie miało być prowadzone wśród członków samorządu aptekarskiego, koniecznym było uprzednie przedstawienie Naczelnej Izbie Aptekarskiej celu badania, zakresu ankiety oraz trybu jej rozpowszechnienia.

Przede wszystkim należy wskazać, że nie wiemy, jaki jest problem poznawczy, jakiego rodzaju wiedzę chce się dzięki temu narzędziu badawczemu zdobyć. Nie wiemy także, jakie są kryteria doboru próby badawczej (czy ma ona być reprezentatywna, czy nie i jeśli tak, to ze względu na jakie zmienne) oraz jak opracowywane będą uzyskane w badaniu odpowiedzi respondentów.
Nie wiemy, na przykład, czy autorzy badania, decydując się na wykorzystanie ankiety internetowej, byli świadomi, że w ten sposób eliminują z próby badawczej tę część respondentów, która mniej sprawnie posługuje się internetem (np. osoby starsze wiekiem). W związku z tym pojawiają uzasadnione obawy, że nie będzie można określić, w jakim zakresie uzyskane w badaniu opinie faktycznie odpowiadają rozkładowi poglądów w badanej populacji.

Istnieje ryzyko tzw. skrzywienia grupy (sampling bias) w stronę nadreprezentacji takich respondentów, którzy na przykład z powodu frustracji lub niezadowolenia są bardziej skłonni skorzystać z możliwości wypowiedzenia się na temat funkcjonowania samorządu.

Analiza wewnętrzna samego kwestionariusza ankiety wskazuje na wyraźny brak doświadczenia autorów kwestionariusza ankiety w konstrukcji tego rodzaju narzędzia badawczego, objawiający się między innymi tym, że:

- nie wyszczególniono we wprowadzeniu, kto jest zleceniodawcą (w odróżnieniu od realizatora) badania oraz do jakich celów wykorzystane zostaną uzyskane dzięki badaniu wyniki.- nie zamieszczono informacji na temat możliwości zapoznania się respondentów z wynikami badania, a z treści kwestionariusza wynika, że badani mogą być tymi wynikami szczególnie zainteresowani.

- w kwestionariuszu tzw. pytania metryczkowe (dotyczące cech społeczno-demograficznych badanego) przemieszane są z pytaniami właściwymi, co uważa się za błąd w konstrukcji narzędzia, gdyż kolejność zadawania pytań może mieć wpływ na uzyskiwane odpowiedzi. Z tego powodu wszystkie pytania metryczkowe zazwyczaj umieszcza się na końcu kwestionariusza.

Po szczegółowym zapoznaniu się z ankietą Prezydium NRA podziela stanowisko Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, że zaproponowana metoda badawcza wyklucza równość stron, tj. badacza i respondenta. Osoba, od której oczekuje się wypełnienia ankiety, nie ma możliwości zapoznania się z treścią wszystkich pytań zawartych w ankiecie przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania i o udzieleniu odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

Uważamy, że ujawnianie treści kolejnego pytania pod warunkiem udzielenia odpowiedzi na pytania wcześniejsze kłóci się z poszanowaniem autonomii respondenta, który o zakresie badania dowie się dopiero po zrealizowaniu interesu badacza, czyli po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.

Z powyższych powodów proszę o wstrzymanie się z dystrybucją ankiety, a także proszę o poinformowanie członków samorządu o niniejszym stanowisku Prezydium NRA"

źródło: bielsko.boia.pl

Występowanie niespełniających norm i sfałszowanych leków jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Leki fałszywe i substandardowe zalewają...

W krajach rozwijających się nawet połowę leków na rynku stanowią produkty niepełnowartościowe i...

Minister Zdrowia w wywiadzie dla Gazety Polskiej przekonuje też, że w kwestii nielegalnego wywozu leków poczyniono szereg legislacyjnych działań, które uniemożliwiają już ten proceder. (fot. MGR.FARM)Koncerny farmaceutyczne wykorzystują...

W wywiadzie dla Gazety Polskiej, Minister Zdrowia stwierdził, że koncerny farmaceutyczne...

Pilotaż e-recepty ruszył w maju w dwóch miastach. Obecnie trwa jego pierwsza faza obejmująca głównie sprawdzenie oprogramowania (fot. Ministerstwo Zdrowia)Lekarka wystawiła blisko 2 tys. e-...

Od uruchomienia w Siedlcach i Skierniewicach pilotażu elektronicznych recept, wystawiono ich już...

Wątpliwości w sprawie decyzji Urzędu Produktów Leczniczych wyraził Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii oraz Komisja ds. Produktów Leczniczych (fot. Shutterstock)Czy ketoprofen bez recepty stanowi...

"Mimo, że minął rok o tej decyzji, nadal nie do końca jest jasne, jak lek o tak silnym działaniu...

 Ofertę współpracy franczyzowej ma m.in. sieć aptek Dbam o Zdrowie, Apteka Centrum Zdrowia, Apteka Nowa Farmacja oraz Dr Zdrowie (fot. Shutterstock)Franczyza apteczna w Polsce zamiera?

Zdaniem serwisu Wiadomości Handlowe, w Polsce franczyza apteczna zamarła, podczas gdy w Rosji...